Strategisk forretningsutvikling

Det handler om kompetanse til å utvikle nye og unike forretningsmodeller i takt med den teknologiske utviklingen.

Strategi, forretningsutvikling og teknologiutvikling: Forståelse av teknologiens rolle i verdikjeder, verdiverksteder og verdinettverk.

Teknologi, innovasjon og innovasjonsprosesser: Innblikk i kommende teknologier, nye forretningsmodeller og tjenester, samt studere hvordan ledende virksomheter arbeider med innovasjon.

Teknologiledelse – arkitektur som plattform for innovasjon: Valg av hensiktsmessige teknologiske løsninger, og hvilke teknikker som bidrar til å takle disse utfordringene. Temaer som virksomhetsarkitektur og arkitekturplanlegging står sentralt sammen med metoder og teknikker for å kunne vurdere økonomiske effekter mht. nytteverdi og kostnader.

Kunnskap, kunnskapsdeling og innovasjonsarbeid: Kunnskap og kunnskapsdeling er sentralt i den enkelte innovasjonsprosess, men også et grunnleggende element i virksomhetene evne til innovasjon. Mens mange fokuserer på evne til læring gjennom å lære av suksesser er det i innovasjonsarbeid minst like viktig å kunne lære av sine feil. Ha fokus på betydningen av hvilke organisatoriske mekanismer som fungerer mht. å stimulere kunnskapsdeling og læring i virksomheter. Disse mekanismene blir satt i sammenheng med utviklingen i den teknologiske verktøykassen som kan støtte slike prosesser.

Organisering for innovasjon og forretningsutvikling: Ha fokus på hvordan man kan utvikle virksomhetens kapabiliteter for å legge til rette for innovasjon. Dette inkluderer spenningsforholdet mellom drift og utvikling/innovasjon, etablering av innovasjonskultur i virksomheten, og hvordan ulike styringsmodeller kan fremme eller hemme innovasjonsevnen i en virksomhet.

Resultat: Opparbeidet et helhetlig perspektiv på teknologi, innovasjon og forretningsutvikling, og forstå betydningen av ulike organisatoriske roller og kompetanser i forretningsutvikling og innovasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *