TRE VIKTIGE C’ER

Hva skal til for å få talentfulle medarbeidere til å starte og utvikle seg i en organisasjon? På engelsk tror jeg det kan oppsummeres med tre enkle ord på C.

Career – man må oppleve oppgaver som gjør at man får et rett nivå av utfordringer. Og man må oppleve at mulighetene for intern utvikling er tilstede.

Community – man må føle tilhørighet med gruppa, og være en gjeng som jobber sammen mot et felles mål. Gode kollegaer og bedriftskultur er kanskje den aller viktigste faktoren for trivsel og utvikling.

Cause – opplevelsen av mening i det man gjør. At man er med å løse reelle problem, for samfunnet eller for kunden. Og en forståelse over at den innsatsen man selv legger ned er med å gjøre en reell forskjell.

Føler du at du har tilhørighet, interessant karriereutvikling og følelse av fellesskap i din jobb? Og hva gjør du som leder for å sørge for at de ansatte i bedriften har det? For dette tror jeg er nøkkelen om å vinne kampen om de beste hodene. Som igjen gjør at du vinner kampen om den beste bunnlinja.

Tomas Holmestad, Adm. Dir. NorEngros Johs. Olsen AS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *