Å forstå endringsprosessene

Ledernytt: Anita Krohn Traaseth

Å gjennomføre nødvendige og omfattende endringer i komplekse og store kunnskapsorganisasjoner, kan være noe av det mest krevende du kan gå gjennom som leder. Anita Krohn Traaseth har vært gjennom omfattende endringsprosesser som toppleder både i HP Norge og Innovasjon Norge. Vi har snakket med henne om hvilke erfaringer hun har gjort som andre ledere kan dra nytte av.

Traaseth forklarer at hvis du skal inn og gjøre en endringsoppgave, er det helt essensielt at du har god forankring, både oppover, til siden og hos kritisk masse i organisasjonen.

– Du må være sikker på at alle i ledergruppen er innforstått med hva det betyr å gjennomføre endringsoppgavene i praksis. Det er ikke en ni til fire-jobb. Omstilling krever ekstraordinær arbeidsinnsats i ulike perioder, og ledere er ansvarlige, de må gå foran når det blir vanskelig. Det er noe annet å gjøre endring operativt og det å uttale seg generelt om hva som er viktig for ledere å gjøre i en endringsprosess. Det er ingenting som slår operativ erfaring i en slik prosess. Da vet man hvor skoen trykker og hvor lett det er å gjøre feil og å undervurdere hva som faktisk skal til.

______________________________________________________________________________________________

Du må være sikker på at alle i ledergruppen er innforstått med hva det betyr å gjennomføre endringsoppgavene i praksis.

Hvis du er en god endringsleder, er det sannsynlig at du ikke er den beste til å ta bedriften videre i neste fase.

Det er ikke alltid det er lett å analysere med tall hva du kommer til å oppnå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *