Makten i de riktige spørsmålene

Enten du skal drive intervjuer, medarbeidersamtaler eller i en annen sammenheng ha behov for å vite mer om makten i de riktige spørsmålene og hvordan de stilles. Det er ikke bare journalister og politibetjenter som bør kunne om makten i de riktige spørsmål – og hvordan du bør stille dem. Enten du skal lede en gruppe, ansette nye personer, ha medarbeidersamtaler eller noe helt annet, vil du nok ofte oppleve å ha behov for å kunne stille de riktig gode spørsmålene som vil lede deg til nøyaktig de svarene du behøver.

Lukkede spørsmål er egnet ved behov for svar på faktiske forhold. Besvares med få ord. Kan brukes ved behov for å utfordre. Eksempel: «Har du gjort det vi avtalte?»

Åpne spørsmål gir et fortellende svar, hvilket innebærer at spørsmålet ikke kan besvares med et “ja”, “nei” eller enkeltord. Spørsmålet må besvares med hele setninger, noe som tvinger oss til å tenke før svaret avgis. Spørsmålformen engasjerer oss, samtidig som vi får følelsen av at det er vi som styrer samtalen.

  • stimulerer til mer refleksjon og bevisstgjøring enn lukkede spørsmål
  • inviterer til å gi mer informasjon, til å sette ord på tanker og følelser

Åpne spørsmål skapes også ved å bruke ord som å beskrive, fortelle, forklare, analysere, vurdere, utdype, eller flertalls ord som; oppgave(r), rutine(r), ønske(r), problem(er), flaskehals(er)… Åpne spørsmål innledes gjerne med spørre ordene: ”hva”, ”hvor”, ”hvordan” eller ”hvorfor”. 

Noen eksempler på åpne spørsmål er:

  • Hva mener du om…….?
  • Hva skjedde da….?
  • Hvor er du oppvokst?
  • Hvilke ønskemål har du….?
  • Hvordan ser du på…..?
  • Når skal dere bytte ut utstyret?
  • Hvorfor valgte dere akkurat denne leverandøren?
  • Kan du forklare hvem som har ansvaret for disse rutinene?

Ps. Unngå “hvorfor” spørsmål. Du bør unngå å bruke spørre ordet ”hvorfor”, for eksempel ”Hvorfor har du ikke spist?”. Dette fordi mange oppfatter dette ordet som en anklage, og ingen liker å bli anklaget for noe. I stedet bør du omformulere spørsmålet. For eksempel slik: ”Jeg ser at du ikke har spist. Hva er det som gjør at du ikke har spist i dag?

6 typer spørsmål du må mestre for å få flere suksessfulle salgsmøter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *