Salgsledelse

Dette er vesentlige punkter for en Salgssjef

  • Du har kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi og markedsføring samt begreper, prosesser og verktøy som anvendes i salgsarbeid og daglig ledelse av en salgsavdeling eller et selgerteam. F.eks. kjøpsprosessen, salgsprosessen, pris- og kostnadskalkyler og verktøy for kundeoppfølging
  • Det er en fordel å ha innsikt i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som omhandler salg, markedsføring og arbeidsforhold. F.eks. Forbrukerkjøploven, Kjøpsloven, Markedsføringsloven og relevante deler av Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet
  • Du har også kunnskap om salgslederollen uavhengig av bransje og kjennskap til salgsarbeid, kundekontakt, kundebehandling og markedsplanlegging
  • Du er opptatt av å oppdatere din kunnskap om ledelse, bedriftsøkonomi, salgsarbeid og markedsføring gjennom faglige nettverk, nettressurser og litteratur
  • Du forstår betydningen av salg og salgsarbeid som en del av verdiskapingen i en virksomhet og hvordan denne bidrar til den totale verdiskapingen i samfunnet

Ferdigheter

  • Du kan anvende kunnskap om salg, markedsføring, ledelse og bedriftsøkonomi på teoretiske problemstillinger under planlegging av salgsaktiviteter og markedsføringsaktiviteter, og praktiske problemstillinger i daglig utøvelse av salgsarbeid og salgsledelse
  • Du kan anvende relevante faglige verktøy som kundeoppfølgingsystemer, kalkylemodeller, teknikker for salgssamtaler og motivasjonsfaktorer i utøvelse av salg og ledelse av salgsarbeid
  • Du er kan finne informasjon om markedsutvikling, konkurrenter, produktinnovasjon, og fagstoff om salgsarbeid og ledelse som er relevant for eget salgsarbeid og salgsledelse
  • Du kan kartlegge situasjoner relatert til medarbeidere, samarbeidspartnere, leverandører og kunder, identifisere de faglige problemstillingene i disse og behov for iverksetting av tiltak

Hva innebærer det å være en profesjonell salgssjef:

Dette innebærer å utvikle gode salgsstrategier, organisere, lede og måle et salgsapparat. Du skal kunne drive rådgivende salg, kompetansesalg og salg av kompliserte produkter. Rekruttere og motivere å lede en salgsorganisasjon. Se de ansatte og skape resultater gjennom andre.

Evnen til å fremforhandle gode løsninger avhenger av mellommenneskelig kommunikasjon og analytiske egenskaper. Posisjonering, merkestrategi samt kjennskap- og kunnskapsmål for merkevaren din.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *