En god leder kjenner lagets farger

Ledelse kan være en svært utfordrende oppgave. Som leder får vi ikke alltid velge hvem som er på teamet vårt. Faktisk arver en leder en gruppe, hvorav de fleste medlemmene har vært der langt lengre enn lederen. Gruppen kan til og med ofte vite mer om arbeidet enn lederen. 

Uansett situasjonen, er en av lederens ansvars områder å motivere teamet til å jobbe sammen mot et felles mål. Dette kan være en skremmende utfordring. Ofte består laget av svært varierte medlemmer, hver med sine egne styrker, svakheter og arbeidsstiler. Lagdynamikken er også ofte komplisert av interne uenigheter, og personlige konflikter. En leder bærer ikke bare ansvaret, og arbeidet med teamet sitt. Men må også oppnå resultatene som forventes av deres overordnede.

Ledere kan ha mye nytte av å kunne identifisere ulike typer personlighets karakteristikk i sitt team. Ved å forstå de grunnleggende personlighetstypene, kan lederen bruke individuelle styrker i medlemmene til gode for teamet. Det å kunne tildele oppgaver som et individuelt team medlem naturlig utmerker seg flink på, er ofte viktig. Om en vet hva som ligger til grunn for motivasjonen til team medlemmene en leder, er det en fordel.

En oppgave kan for eksempel ha ulike motivasjon grunnlag for å bli utført. Mens et team medlem kan ha motivasjon rundt en oppgave og det å utføre den. Kan et annet medlem være motivert tilknyttet utførelsen samme oppgaven, ved at personen vet det er viktig for teamet å få det utført. Der motivasjonen ligger i at personen er motivert for at alt fungerer i teamet, for at alle skal gjøre en god jobb. Denne personen kanskje utførte oppgaven, selvom oppgaven i seg selv ikke motiverer. Men resultat gjør det av at alle i teamet er fornøyd er viktig. For eksempel noe en vet tar bort bekymring for de andre i teamet, kan være denne personens motivasjon. Samme oppgave, to ulike motivasjons grunnlag for å utføre. En leder kan også lære å kommunisere på en måte som er motiverende, ved å ta hensyn til de ulike gruppemedlemmers behov, verdier og arbeidsinnstillinger.

En god leder vil se de beste resultatene ved å jobbe og utnytte styrken, arbeids stilen og egenskapene til de ulike personlighetene i teamet. Ved å riktig plassere de enkelte medlemmenes styrker og kompensere for svakheter, kan lederen bringe laget til en produktiv balanse og harmoni.

Om vi simplifiserer litt personlighets analyse, og tar i bruk de lettere metodene for analyse. Plaserer vi de ulike verdiene, og arbeids stilene i fire farger. Vi demonstrerer betydningen av at denne kunnskapen, er en del av en vellykket ledelses verktøyskasse. De fire typene personlighet vil bli beskrevet ved å bruke fargene Gul, Blå, Grønn og Oransje. Og husk at selvom en ofte kan kjenne seg igjen i en farge, er en ofte en god blanding.

Den sterkt Gule personligheten tar arbeid og ansvar meget alvorlig. Gul personligheter vil bidra, være en del av teamet, og være vellykket og produktiv. De reagerer godt på anerkjennelse, belønninger og insentiver. Gule-lagmedlemmer trenger imidlertid godt definert ansvar og struktur, faste forventninger og tidslinjer, samt å være beroliget av at de er på rett spor.

Den sterkt Blå personligheten trenger en åpen, sosial atmosfære for å kunne fungere godt. Forhold er svært viktig for dem, og de trenger friheten til å kunne opprettholde relasjoner med kollegaer, kunder og arbeidsgivere. Konflikt og intens konkurranse er smertefullt for en sterk Blå, men de vil trives i en positiv, kreativ, serviceorientert atmosfære .

Den sterkt grønne personligheten er mer kjent for kompetanse enn folkemessige ferdigheter. De jobber utmerket med fakta, data, forskning og analytiske prosjekter. De som er grønne skinner i sin evne til å designe, forstå komplekse systemer og strategi. Fakta er av største betydning for den grønne, men de har svakhet for å rutinemessig gjennomføre og er noe ufølsom i sosiale interaksjoner.

De sterkt oransje lagmedlemmene er synlige av deres energi, dyktighet og kreativitet. En nøkkelfaktor for en oransj personlighet er friheten til å kunne bruke sine ferdigheter og evner. Hvis det er for mye struktur, eller hvis sjefen er veldig autoritær, føles den oransje personligheten blokkert og fungerer ikke bra. Oransje personligheter som mennesker jobber godt i en ånd av samarbeid, konkurranse og kameratskap. De er handlingsorienterte, og blir utålmodige med langvarig samtale og detaljerte administrative oppgaver.

Kjenner du igjen noen av medarbeiderne dine? En leder kan ved å kjenne fargene i sitt eget lag, bruke denne kunnskapen til å blande lagmedlemmene til et samlet, godt samordnet team som er klar for suksess. Ved å legge til rette for at hvert lagmedlem kan fungere i sine områder av naturlig styrke og motivere dem ved å kommunisere på en måte som inspirerer til harmoni og teamarbeid, er lederen godt på vei for å oppnå ekstraordinære resultater.

Forfatter: Tim Hoiseth, daypay.org

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *