Slik lager du en effektiv strategi

Jack Welch sier følgende: «Enkle budskap har en tendens til å spre seg raskere. Når et budskap sprer seg, så øker sjansen for at man får gjennomslag».

Hva bør du gjøre når det gjelder strategi?

Det er mange måter å utvikle en strategi på. Her følger 4 anbefalte steg når det gjelder strategi:

  1. Kom opp med en «big aha» for virksomheten (eller din avdeling, ditt nettsted eller prosjekt) – en smart, realistisk og rask måte å skaffe deg en varig konkurransefordel.
  2. Få de riktige menneskene på plass for å drive den «store aha’en» fremover.
  3. Kontinuerlig oppsøk «best practices» internt og eksternt for å oppnå den store «a-ha’en. Når du identifiserer «best practice», adopter og forbedre dem i stort tempo.
  4. Sett strategien (og målene) i system for å sikre gjennomføring. Utforsk og innfør et målstyringsverktøy som OKR i ditt team eller din organisasjon for å sikre gjennomføringen av valgte strategi.

1. The Big Aha

Den største utfordringen er å komme opp med «The big aha». Her kreves mye innovasjon og kreativitet. Hvis det er en idé du er på jakt etter, så er sjansen stor for at ideen oppstår andre steder enn på arbeidsplassen! Heldigvis trenger ikke «the big aha» å være en ny og banebrytende ide. Det kan være inkrementale forbedringer av noe som allerede eksisterer.

For å gjøre dette, kan du se på konkurranselandskapet. Svar på spørsmål som: hvem er konkurrentene? Er det noen spennende nykommere? Hva er dine styrker/svakheter i forhold til konkurrentene? Hva slags fremtidige trusler kan påvirke konkurranselandskapet? Hva må du/dere gjøre for å vinne?

Poenget er at du må velge en generell retning og sette i gang! Det trenger ikke å være en fabelaktig idé. Det nytter ikke å sitte å vente på the «big aha». Det nytter heller ikke å fullstendig outsource jakten på den store aha´en. Da ender du opp med å betale veldig mye til dyre konsulenter, og utrette veldig lite!

For å lykkes med denne strategiske tankegangen kreves at de involverte er fleksible og handlingsorienterte. Det er mange usikre faktorer og det meste forandrer seg underveis. Når usikkerheten blir for stor, må man lene seg mot det man kan gjøre noe med og det man vet leder til suksess.

Parallelt med at man prøver å identifisere «the big aha», kan man kjøre full fart med de 3 andre punktene i 4-stegsplanen; få de riktige menneskene på plass, oppsøk best practices i høyt tempo og sett strategien i system.

2. De riktige menneskene

Det finnes mange dyktige mennesker der ute og et godt team består av personer med ulike egenskaper. Google har investert millioner i sin jakt etter «det perfekte team» og resultatene er overraskende!

Jack Welch bruker noe han kaller «the acid test» for å filtrere ut aktuelle kandidater. Acid-testen har tre elementer; integritet, intelligens og modenhet. Dyktige mennesker motiverer hverandre til å handle. Hver gang du gjennomfører noe, så motiveres de du jobber med.

I tillegg til å bruk acid-testen, anbefaler jeg å fokusere mer på grunnleggende verdier enn på kompetanse i ansettelsesprosessen. Zappos anbefaler en «Hire for attitude – train for skill». I tillegg anbefaler de «hire slow – fire quickly». Et råttent eple kan raskt ødelegge et helt team.

Enten man ansetter eller leier inn, så er det viktig at personen passerer disse filtrene. Hvis man passerer disse filtrene så ser Welch på andre ting som energinivå, mot, handlekraft og lidenskap. Jeg vil anbefale deg å lese Winning og Work Rules for mer om de riktige menneskene

3. Best practice og implementer som et helvete

Dette er det enkleste og mest håndterbare steget i 4-stegsplan. Her er det snakk om å lære av andre, identifisere best practices og implementere som et helvete. Når du gjør dette, så vil du oppdage at ting begynner å skje. Når du oppnår resultater vil du merke at folk blir engasjerte og ønsker å bli med. Det handler om å få hjulet til å begynne å rulle..

For å gjøre dette må du bygge kompetanse, dra nytte av andres erfaringer og kjøre på! Hvis du er heldig, så vil du komme opp med «The big aha» underveis mot målet.

4. Sett strategien i system for å sikre gjennomføring

Hvis du har de riktige folkene på plass og du har en god bedriftskultur, så er neste skritt å innføre et system for gjennomføring. De fleste ledende bedrifter bruker en variant av målstyringssystemet OKR som har røtter helt tilbake til 1954 da Peter Drucker introduserte begrepet managing by Objectives. OKR er et enkelt styringssett som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid.

Oppsummeringen går som følger: Velg en retning, få de riktige menneskene på plass, implementer som et helvete og sett strategien i system. Klarer du disse 4 punktene står du godt rustet til å lykkes med din neste strategi!

Velg en generell retning og implementer som et helvete!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *