Oppstart Bedriftsøkonomi BI

AM + OM = IEK + OEK + LG + KG. Noen som kjenner seg igjen…

Ser frem til å oppdatere meg til versjon 2020 av Bedøk. Skaffa meg riktig nok 1. utgave fra 2017 av læreboka til Terje Berg, men det lever jeg iflg. læreren godt med.

Wikipedia: Bedriftsøkonomi er et fagområde som skal gi kunnskaper om beslutninger innenfor private og offentlige organisasjoner, med sikte på å koordinere bruk av knappe ressurser slik at de best mulig fyller organisasjonens mål. Det bedriftsøkonomiske fagområdet skal samtidig sette beslutningstakeren i stand til å bedømme samfunnsmessige virkninger av slike beslutninger, og til å handle innenfor både juridiske og etiske rammer. Bedriftsøkonomi er beslektet med samfunnsøkonomi gjennom et felles grunnlag i mikroøkonomiske teori.[1]

Regnskapet inneholder rådata som danner utgangspunktet for all bedriftsøkonomi, men er i seg selv ikke nok. For å skaffe seg tilstrekkelig informasjon om bedriftens økonomiske stilling er det nødvendig å foreta ulike former for regnskaps- og lønnsomhetsanalyser. Internregnskap er viktig for økonomistyringen og et finansregnskap er nødvendig for skatteetaten.

Viktige områder i bedriftsøkonomien utover regnskapsanalysen, er foretaketsfinansiering, operasjonsanalyse, økonomisk styring, foretaksstrategi og organisasjonsteori.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *