Er du sjefen fra helvete?

Du har sikkert hørt folk si at «han/hun burde aldri vært sjef». Mange havner likevel i lederstillinger, der de misbruker makten sin ved at de terroriserer sine undersåtter. Men felles for mange av dem er at de overhodet ikke ser dette selv – de tror de er helt utmerkede ledere. Bak deres rygg hviskes det blant medarbeiderne om «sjefen fra helvete». Er du en av dem – uten å vite det?

Svein Harald Røine har sett mange eksempler på slike sjefer, og har laget sjekklister du kan bruke til å unngå slike sjefer – og til å sjekke om du er en selv.

Røine forteller at det vesentlige med slike sjefer er at de ikke forstår at de oppfattes slik.

Dårlige sjefer

Røine forklarer at det finnes mange dårlige sjefer, men at sjefen fra helvete er den klart verste. Denne sjefen skaper frykt og usikkerhet blant medarbeiderne, og de vet ikke hvor de har vedkommende.

«Det viktigste valget man tar i jobbsammenheng, er valg av sjef«

«Jobber du for sjefen fra helvete? Kom deg vekk. Livet er for kort til å jobbe for denne typen ledere, uansett betaling«

– Det som kjennetegner slike ledere, er at de ofte har sterke narsissistiske trekk. Det betyr at de er svært selvsentrerte, egoistiske og mangler empati. I det ene øyeblikket er de usympatiske for andres smerte, manipulative og utnytter andre uten moralske hensyn. I neste øyeblikk kan de kan være svært sjarmerende, veltalende og vise tilsynelatende forståelse. Det kan fort mistolkes som empati, men det er det absolutt ikke. Problemet er at de ofte ikke ser det selv. De ser ikke hvilken effekt de har på omgivelsene

– Det som er et paradoks er at de ofte oppnår gode resultater, og da kan eiere og styre overse til hvilken kostnad. Vi ser gang på gang at sjefer som har blitt omtalt som sjefen fra helvete, ikke har problem med å skaffe seg jobber. Kostnaden er et arbeidsmiljø preget av frykt og utrygghet. Ingen stoler på noen, det er baksnakking og energitappende miljøer. Ikke nok med det. Sjefen fra helvete sin lange arm strekker seg helt inn i medarbeidernes hjem, fordi de skaper stress, frykt og misnøye som de tar med seg hjem. Vi er 24 timers mennesker, og trives man ikke på jobb, så påvirker det hjemmet.

– Andre konsekvenser er at medarbeiderne ikke tør å ta risiko. De leverer aldri mer enn det sjefen forventer av frykt for at eget initiativ blir slått ned på. Frykten for å feile er stor. Derfor mistrives de. Vi ser ofte at de antatt beste slutter fordi de ikke finner seg i å jobbe i et slikt miljø under et slikt regime.

«Når du ansetter en ny leder, så må du for guds skyld luke ut sjefen fra helvete»

Intervju din potensielle sjef

Det kan virke som en håpløs situasjon å bli utsatt for en slik leder, men det finnes ifølge Røine tiltak som kan bedre tingenes tilstand, avhengig av hvilken situasjon du er i.

– Når du ansetter en ny leder, så må du for guds skyld luke ut sjefen fra helvete. Dette krever gode rekrutteringsprosesser. Et av de viktigste tiltakene er referansesjekk. Min erfaring er at mange headhuntere er så ivrige etter å få bekreftet det som er bra, at de ikke graver dypt nok. Noen selskap har nå gått så langt at de har 10 referanseintervjuer før de ansetter, nettopp for å forsikre seg om at de som ansettes bl.a. ikke er sjefen fra helvete.

– Det er dessverre ikke alltid mulig å velge sin egen sjef, men begynner du i ny jobb, anbefales det at du intervjuer din kommende sjef, på samme måte som han/hun intervjuer deg. En dårlig sjef kan bli en effektiv karrierestopper, men også drive deg til vanvidd, mistrivsel og sykemelding. En super leder kan løfte deg til de store høyder og bidra til at du gleder deg til å gå på jobb og er med på å realisere spennende visjoner sammen med lederen. 

– Det å intervjue din egen potensielle sjef krever MOT, men kan være kritisk for egen trivsel i livet. Vi er 24 timers mennesker, og har du det ikke bra på jobb, kommer det til å gå ut over privatlivet ditt. Det er det ikke verdt. Listen under inneholder ting du bør spørre om og gjøre når du kommer på intervjuet. Jo bedre du lærer din potensielle sjef å kjenne, jo større sjanse er det for deg å luke ut sjefen fra helvete.

Sjekkliste for valg av sjef

 1. Fortell sjefen at det er like viktig for deg å vite at han er en god match for deg, som det er for han å vite at du er god match for både ham og firma. Derfor vil du vite hva slags leder han er. 
 2. Ha en tydelig forventningsavklaring.
 3. Spør hva som er sjefens visjon. Har du lyst til å bli med på den reisen?
 4. Spør sjefen hva som er vedkommendes verdier. Spør hva konsekvensene av disse verdiene vil være for deres samarbeid. Hva betyr verdiene i praksis.  Be sjefen fortelle noen eksempler på hvordan verdiene vil fungere i samarbeidet mellom dere.
 5. Spør om oppveksten, og hva som har formet sjefen til den hun er i dag. Det er viktig å spørre om årene før man er 20.
 6. Spør om sjefen har gjennomført en adferdstest eller personlighetstest, som f.eks. MBTI, DISK, OPQ32, Cut-E eller 5 faktortesten for å nevne noen av de mest vanlige. Spør om det er mulig å få se resultatene. På den måten kan du få et bedre innblikk i lederstil og personlighet
 7. Spør sjefen om hva som er vedkommendes sterke og svake sider. 
 8. Spør om hva som gir sjefen glede og inspirasjon på jobben. Spør om hva som gjør hverdagen dårlig for sjefen. Spør hva som gjør sjefen forbannet.
 9. Spør hvordan sjefen vil at du skal ta opp vanskelige spørsmål med ham/henne.
 10. Avklar hva du kan gjøre for at sjefen skal skinne. Hva kan du gjøre for å gjøre sjefen god.
 11. Sist men ikke minst, gjør referansesjekk på sjefen. Spør om du kan få noen personer du kan snakke med i organisasjonen. Mange selskaper har inntil 10 referansesjekker når de skal ansette en medarbeider. La det være en inspirasjon når du skal sjekke ut din potensielle sjef.

Når skaden allerede er skjedd

Røine forklarer at det er svært krevende å jobbe for sjefen helvete, spesielt hvis du føler at du ikke har mulighet til å finne noe annet å gjøre. Har du klart å pådra deg en sjef fra helvete, vil Røine gjort mye av det samme som om han skulle intervjuet sin nye sjef.

 1. Ha en tydelig forventningsavklaring. Fortell hvor dine grenser går, for eksempel når det kommer til telefoner hjem på fritiden, tidsfrister osv.
 2. Spør sjefen hva som er vedkommendes verdier. Spør hva konsekvensene av disse verdiene vil være for deres samarbeid. Hva betyr verdiene i praksis.  Be sjefen fortelle noen eksempler på hvordan verdiene vil fungere i samarbeidet mellom dere.
 3. Spør om hva som gir sjefen glede og inspirasjon på jobben. Spør om hva som gjør hverdagen dårlig for sjefen. Spør hva som gjør sjefen forbannet.
 4. Spør hvordan sjefen vil at du skal ta opp vanskelige spørsmål med henne/han.
 5. Avklar hva du kan gjøre for at sjefen skal skinne. Hva kan du gjøre for å gjøre sjefen god.

– I tillegg ville jeg valgt å bruke energien min på å få en god relasjon til kollegaer og medarbeidere, slik at gleden ved å jobbe med dem til en viss grad oppveier frustrasjonen med sjefen.

Er du sjefen fra helvete?

Noe av det vesentlige med slike sjefer, ifølge Røine, er at de ikke forstår at de oppfattes slik.

– Stort resultatfokus i kombinasjon med lite eller manglende empati, kan fort gjøre at sjefen fra helvete lever i sin egen virkelighetsforståelse og boble. For å finne ut om du oppfattes å være sjefen fra helvete, kan du bruke følgende sjekkliste:

 • Det er høyt sykefravær i organisasjonen/avdelingen
 • Dine beste folk slutter. De du ønsker skulle forbli i organisasjonen slutter
 • Du kjenner lite til dine medarbeideres liv utenom jobben
 • Du stoler ikke på at dine medarbeidere finner bedre løsninger enn deg og gir dem lite frihet til å løse oppgaver selv
 • Du liker å sole deg i glansen når din organisasjon har gjort en fremragende jobb, og tar stor del av æren
 • Du gir dine medarbeidere eller omverdenen skylden når noe går galt
 • Du styrer medarbeiderne i detalj. Ingen detalj er for liten for deg å engasjere deg i
 • Du har kjeftet på en medarbeider den siste uken eller måneden
 • Du gir ofte medarbeidere kritikk i andres påsyn
 • Du vinner nesten alltid diskusjoner og får din vilje gjennom
 • De beste løsningene kommer du med
 • Du får veldig lite kritiske spørsmål
 • Dine medarbeidere tar ikke initiativ
 • Dine medarbeidere kommer til deg med problemer hele tiden, og virker uselvstendige
 • Du har ikke vært innom kontoret til et flertall av medarbeiderne den siste måneden
 • Du synes at det er liten grunn til å gi medarbeiderne ros, fordi de ikke utretter noe spesielt bra arbeid. Du har derfor ikke gitt ros på en god stund
 • Du sender mail og ringer medarbeidere på kvelden (respekterer ikke deres fritid)
 • Kommer ofte for sent til møter, også egne
 • Du leser ikke materialet du har fått sendt i forkant av et møte, og kommer dermed ofte uforberedt
 • Du er veldig uorganisert, og mye av arbeidet er ad-hoc, noe som skaper lite forutsigbarhet for dine medarbeidere
 • Du føler at det er lite å feire i organisasjonen, og feirer sjelden selv om det går bra, fordi det alltid kunne gått bedre

Når ansatte blir utsatt for Sjefen fra helvete

LederNytt har snakket med to ansatte som på hver sin arbeidsplass har blitt utsatt for denne sjefstypen. Begge ønsket å være anonyme i frykt for represalier.

«Jeg har opplevd at han har truet med å banke eller drepe ansatte når han har drukket. Det har ført til politianmeldelser og problemer med personalsaker»

«KAREN» BLE VARSLER

«Karen» jobbet i økonomiavdelingen i firmaet, der sjefen fra helvete var hennes nærmeste leder.

Utmattelsestaktikk

– Jeg hadde en svært detaljorientert og kontrollerende leder. Hun satt på et kontor med gardinene trukket foran vinduene, og hver gang jeg ble kalt inn til henne, føltes det som å gå på rektors kontor for å få kjeft. Da ny direktør tiltrådte, tok han økonomisjefen inn i ledergruppa. Da begynte det jeg vil kalle for tortur.

– Endringer ble innført over hodet på avdelingen, uten annen begrunnelse enn at dette hadde økonomisjefen bestemt. Det ble utrolig mange runder med pålegg og endringer, noe som tok masse tid og energi. Hun var stort sett aldri fornøyd med noe av det vi leverte, og ga seg ikke før hun hadde fått det på sin måte og hennes instrukser hadde blitt fulgt. Vi mistenkte henne for å kjøre en utmattelsestaktikk, der hun til slutt vant fordi vi ikke orket flere runder med endringer. Hun måtte alltid ha siste ord, og vi følte at mantraet hennes var «ingenting stemmer og alt er feil».

Håret falt av

– Etter nærmere to år i hennes avdeling var jeg nedkjørt og nesten deprimert, og gikk til legen. Jeg ble 20 prosent sykemeldt i to måneder. En kveld måtte jeg klø meg i hodet, og da oppdaget jeg store flekker i bakhodet uten hår. Jeg fikk helt sjokk, og det ble ikke bedre da den skallede legen sa «se på meg, jeg har ikke hår, det går helt fint!».

– I tillegg var jeg plaget med stive skuldre og nakke, og dette ga hodepine og dårlig søvn. Jeg vet ikke hvor mye penger jeg brukte på naprapat, akupunktur og skulder/nakke-behandlinger. På jobb føltes det som om jeg satt i en tvangstrøye, uten mulighet for å tenke selv og følelsen av å hele tiden bli kontrollert. Kroppen og psyken sa fra, men jeg tenkte at det kanskje kom til å ordne seg på sikt.

Varsleren

– Direktøren og økonomisjefen var ganske «tette», og hun var hans personlige favoritt. Han var dessverre den eneste som kunne hjelpe oss, så til slutt valgte jeg å sende inn en varsling om trakassering fra økonomisjefens side. Jeg ble bedt om å lage et notat og ta med eksempler, og heldigvis hadde jeg tatt vare på notater og e-poster. Notatet ble på ti sider. Direktøren ga notatet mitt til økonomisjefen, angivelig slik at hun kunne svare på det, men jeg fikk aldri lov å se svaret. Verneombudet fikk beskjed av direktøren om å holde seg unna denne saken, dette skulle han ta seg av selv.

– Direktøren endte med å avvise varslet mitt som grunnløst, og hadde også fått AMU-leder til å skrive under. Det manglet ikke på dokumentasjon som støttet varslet – vår avdeling var den som kom dårligst ut i alle medarbeiderundersøkelser, blant annet fordi økonomisjefen var svært vanskelig å jobbe med. Jeg gikk rett i kjelleren, dro hjem og la meg i fosterstilling. Da jeg etter en tids sykemelding kom tilbake på jobb, hadde økonomisjefen tatt over 50 prosent av arbeidsoppgavene mine, og jeg ble redusert til en slags sekretær. Til slutt sa jeg opp.

Råd til andre

– Mitt klare råd til andre er at når du oppdager at lederen (eller en annen som har stor påvirkning i organisasjonen du jobber i) har psykopatiske trekk eller narsissistiske tendenser, er det bare å komme seg vekk. Du kan aldri vinne over dem, og du blir gjerne «ofret» hvis du tar kampen. Faglitteratur om hvordan man forholder seg til psykopater, sier det samme: Kom deg vekk, avslutter «Karen».

«STINE» VALGTE Å BLI VÆRENDE

Stine jobber i et typisk gründerselskap og har vært ansatt der lenge.

Ustabil sjef

– Sjefen min har store personlige problemer og har utviklet et alvorlig alkoholproblem. Dette fører til at han veksler mellom å være i konstant angrepsposisjon og forsvarsposisjon. Flere av leverandørene vil ikke jobbe med oss mer, og bedriften er stadig i rettsaker. I tillegg har vi en høy andel personalkonflikter.

– Han satt en gang i møte med revisor og bedriftsutvikler og ble enige om strategien fremover. Dette var en fredag. I løpet av helgen var han på fest med en av de ansatte, der de diskuterte dette. På mandag ble alle andre planer avlyst, og han vil heller gjennomføre ideen han og den ansatte hadde klekket ut. Den ansatte følte seg som en venn, ba om lønnsforhøyelse, men fikk det ikke. Da oppsto det gnisninger, og den ansatte ble sykemeldt i en kort periode. Sjefen ga ordre om å stenge nøkkelkortet og fjerne tingene til den ansatte fra kontoret. Dermed ble den ansatte utestengt fra jobben sin, uten å ha mottatt noen varsel eller oppsigelse.

Folk slutter

– Ukentlig bruker han uttrykk som at han skal rævkjøre noen eller ta dem. Alt er morsomt og gøy, helt til det ikke er det lenger. Da er alt helt negativt, det er ikke noe midt imellom. Jeg har opplevd at han har truet med å banke eller drepe ansatte når han har drukket. Det har ført til politianmeldelser og problemer med personalsaker.

– Jeg er omgitt av frustrerte kolleger, og det er mange som slutter. De siste årene har 84 stykker sluttet i firmaet som har et tredvetalls ansatte. For å ivareta meg selv har jeg installert samtaleopptaker på telefonen min, slik at jeg kan dokumentere ting om jeg trenger det i en eventuell arbeidsrettssak.

Blir værende

– Vi har forsøkt alt for å endre ham, coaching, lederopplæring og å snakke med resten av ledelsen. Men jeg tror ikke noe vil endre seg før han innser at han har et alkoholproblem og slutter å drikke.

– Jeg velger likevel å bli værende. Jeg er ikke bekymret for meg selv, da dette har gjort meg ganske hardfør for psykisk påvirkning. Det var jeg ikke før jeg startet her. Jeg er en av dem som har vært med lenge, og hvis han prøver å bølle med meg, går jeg rett på sak. Vi er en del som har funnet måter å utnytte hans svakheter på, slik at vi får gjennomført ting slik vi vil. Vi har også funnet måter å legge frem ting på slik at han tror at det er hans ideer. Disse strategiene gjør at vi klarer å holde ut. Ellers måtte vi ha funnet oss en annen jobb.

– Jeg anbefaler folk i lignende situasjon å bytte jobb hvis det blir for vanskelig å stå i den. Uansett bør du sørge for å ta opp alt av telefonsamtaler og sende alle e-poster som angår deg og dine gjøremål til din private mail, avslutter «Stine».

Tekst: Inger Lise Kontochristos

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *