Suksess

Fem ting du må vite for å kunne oppnå suksess. – Suksess er et resultat av at du vet hva som må gjøres, og hva som ikke trenger å gjøres – Suksess er et resultat av at både små og […]

Hvor vanskelig kan det være – #covid19 #hensyn

«Kan dere være så snill å ta inn over dere konsekvensene av pandemien? Den rammer ulikt, den treffer forskjellige mennesker på forskjellig vis. Eldre mennesker og mennesker med sykdom dør av korona, ansatte vil miste jobben med en ny nedstengning […]

Et godt ledermøte

Møteledelse krever disiplin og godt forarbeide. I tillegg krever det mot fra møtelederen. En leder må tørre å lede og sette krav til møtedeltakerne. Slik leder modige ledere møter: Modige møteledere bruker mye tid på forberedelser til møter. Det er […]

Vellykket innføring av systemer, eller?

Som leder eller del av en ledergruppe har du ansvar for minst ett system, sannsynligvis flere. Erfaringen er at det nesten alltid er knyttet motstand og utfordringer til innføring av nye systemer og løsninger i en organisasjon. I denne artikkelen […]

Salg er ikke som før

Hvis du selger på gamlemåten, blir du i dag raskt forbikjørt. Det som fungerte for bare få år siden, er ikke lenger gangbart. De fleste bransjer har blitt tøffere og fått ekstremt høy konkurranse. Det som kreves av salg i […]