Rigget for eksport

Innovasjon Norge foreslår en ny modell for å øke eksporten og ta de beste bedriftene ut i verden. Den nye modellen skal fange opp og håndtere nye markedsmuligheter for å diversifisere norsk eksport og tilpasse spisskompetanse til næringslivets skiftende behov. […]

Påstand

Gode selgere har gjerne én ting til felles. De mestrer å bygge relasjoner lynhurtig!

Saldoavskrivning

I praksis skjer en saldoavskrivning når en fast prosentsats av restverdien på en eiendel avskrives hvert år, og brukes når eiendelene betraktes som betydelige. For at et aktiv skal betegnes som betydelig må det forventes å ha en brukstid på […]

Hva gjør at du har det bra på jobb?

Opplevelse av mening, en god ledelse og muligheten til å påvirke beslutninger er blant de viktigste faktorene for trivsel på jobben. Vi er hardere mot hverandre verbalt, og det brukes et litt røffere språk. I mellommenneskelige relasjoner er det imidlertid […]

Slik blir du kvitt bedriftens største tidstyver

Årlig forsvinner tusenvis av timer på aktiviteter som ikke fører bedriften nærmere sine strategiske mål. Hva kan du gjøre for å bli kvitt noen av disse tidstyvene? Les mer Les også om hva førsteamanuensis Endre Sjøvold ved NTNU snakke om […]

God kultur i en bedrift

Ordet kultur kommer fra latinske cultura som betyr å dyrke. Hva dyrker du? Hva vil du dyrke og videreutvikle i 2020? Rune Semundseth, les mer i ledernytt

STEG FOR STEG: Hvordan endre en markedsplan

Av Kristofer Anker juli 2020 Enhver markedsplan bør være et levende dokument som kan justeres kontinuerlig. Markedet kan plutselig endre seg, og både store og små situasjoner kan gjøre at deler av den originale markedsplanen må utgå. Det betyr ikke at du […]

Fra foregangsland til etternøler

«Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre» Regjeringsplattformen fra 2018. Grunnlegger og daglig leder i GoGood, Preben Carlsen kaller de mange vanskelige bærekraft-begrepene for ombruksøkonomi. Helt enig, og jeg legger til […]

De nye HR-utfordringene

HR-ledere står for tiden overfor en utfordring som er ulik noe annet vi har opplevd: å hjelpe organisasjoner og deres ansatte tilbake til arbeid midt i en pågående viruspandemi. Les mer på randstad.no