Tiåret for jobbskaping i Innlandet

Tirsdag presenterte NHO Innlandet sitt veikart for fremtidens næringsliv. Et næringsliv som må bli mer digitalt, globalt og bærekraftig, samtidig som det skapes flere og nye jobber. Men hvor kommer de nye jobbene? Det er flere drivere som skaper nye jobber, men den sterkeste er knyttet til ny digital teknologi; det være seg IT-ansatte, ingeniører, forskere, utviklere, eller knyttet til virksomheter som selger digitale tjenester eller som har et produkt eller en tjeneste som er indirekte påvirket av digitalisering.

Innlandet har sterke kunnskapsmiljøer og mange dyktige IKT bedrifter. Potensialet for å både skape vekst i arbeidsplasser tilknyttet IKT-næringen samtidig som man bidrar til nødvendig omstilling i andre sektorer er stort. Å være attraktiv for kompetanse og bedrifter innen IKT/digitalisering blir en nøkkelfaktor for Innlandet framover.

Gunn Mari Rusten, klyngeleder Digital Innlandet

Jobb er veien ut av krisen. Derfor må vi, det neste tiåret, skape opp mot 20.000 nye arbeidsplasser i Innlandet.

Hele saken NHO.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *