Saldoavskrivning

I praksis skjer en saldoavskrivning når en fast prosentsats av restverdien på en eiendel avskrives hvert år, og brukes når eiendelene betraktes som betydelige. For at et aktiv skal betegnes som betydelig må det forventes å ha en brukstid på minst tre år og har en kostpris på minimum 15.000 kroner.

Avskrivningssatser for 2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *