FRAM strategisk ledelse

FRAM er Innovasjon Norge sin fremste merkevare for utvikling av bedrifter og ledere. Sunn vekst og konkurransekraft fremmes gjennom en gjennomprøvd arbeidsmetodikk. Samlinger, rådgivere i egen bedrift og kollegalæring er oppskriften på denne suksessen.

IDT Solutions AS deltar innenfor kategori 2. Strategisk ledelse

1. FRAM Marked – Ta steget ut i verden
Programmet tar utgangspunkt i din bedrifts unike behov og situasjon, og ved siden av internasjonalisering er også praktisk og teoretisk innføring i temaer som innovasjon, positiv forandringsledelse og god problemhåndtering sentralt. Konkrete internasjonaliseringsprosjekter i bedriftene blir bearbeidet og realisert i nært samarbeid med ett eller flere av Innovasjon Norges kontorer i utlandet samt en kvalitetssikret bedriftsrådgiver.

2. FRAM Strategisk ledelse – Skaff deg din egen bedriftsrådgiver.
FRAM Strategisk ledelse er et kompetansetilbud innen bedriftsutvikling, ledelse og strategi. Tjenesten retter seg mot små og mellomstore bedrifter i alle bransjer.  Programmet tar utgangspunkt din bedrifts unike behov og situasjon, men du får også praktisk og teoretisk innføring i veivalg, innovasjon, internasjonalisering, erkjennelse av lederrollen, positiv endringsledelse, god problemhåndtering og styrearbeid.

3. FRAM Innovasjon – Slik tjener du penger på å tenke nytt
Vi tilbyr strukturert og målrettet prosess i egen virksomhet – med fokus på egne prosjekter – støttet av erfarne bedriftsrådgivere. Programmet tilfører bedriften din en forståelse av behovsdrevne kontra idédrevne innovasjonsprosesser. Dette dreier seg i noen grad om evnen til å komme opp med gode idéer, men enda mer om økt forståelse av kundebehov som driver for innovasjon, samt hvordan kundeinnsikt og brukerinvolvering kan anvendes helt frem til lansering av ny kundeverdi i markedet. FRAM Innovasjon består av fire til seks samlinger, over periode på maksimalt 16 måneder. Deltakere fra åtte til tolv virksomheter deltar.

Har du et innovasjonsprosjekt? Kontakt Innovasjon Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *