En grønn bedriftskultur

Bedrifter må arbeide for å skape en grønn organisasjonskultur, en kultur som gjennomsyrer alt bedriften gjør. Den grønne tenkningen og miljøbevisstheten må inn i alle bedriftens systemer, rutiner og retningslinjer.

– Ikke noe ledd i organisasjonen er unntatt. Man kan gjøre det samme med miljøkulturen som med sikkerhetskulturen, å tenke miljø i alle ledd. Ledelsen kan ikke fikse alt, men ledelsen må signalisere at dette er viktig. Da må saker som har med miljø å gjøre høyt opp på agendaen slik at det ikke blir det siste punktet på møtet som vi ikke rekker å ta opp. Ledelsen må tenke på hva slags signal de gir med det de gjør. Hva ledelsen gjør har størst betydning.

 – Det er veldig mange bedrifter som jobber bra på dette området, både store og små. Et godt alternativ er å søke om å bli miljøsertifisert eller bli et miljøfyrtårn. For å bli miljøfyrtårn er det kriterier som avhenger av hva slags bransje bedriften er i. For et arkitektkontor er det lite som skal til, man må kildesortere og få ned energiforbruket. Produksjonsbedrifter har litt andre krav. Barnehager skal være miljøfyrtårn.

– En miljøsertifisering med ISO 14001 krever en større innsats fra bedriften enn et miljøfyrtårn, men det skaper også større endringer i organisasjonen. Begge deler er positive. Alle miljøtiltak er bra, bare det ikke blir slik at de blir et rent papirvedtak som havner i en skuff fordi man ikke har midler til å gjennomføre dem. Da får det en motsatt effekt. Man må vise at man gjør noe med det, ellers er det bedre å la være. Hvis man gjennomfører en idemyldring og de ansatte kommer opp med noen gode forslag så må man gjennomføre dem og ta forslagene seriøst. For noen bedrifter er det ikke så mye som skal til, for noen er det ganske enkelt, men det er viktig å gjennomføre den innsatsen som skal til. Se på muligheten for sertifisering og la et ikke bli bare med den ene øvelsen.

Noen råd til bedriftsledere

Miljøpsykologen har flere konkrete råd til næringslivsledere for å hjelpe dem til å gi bedriften en litt grønnere profil. Her har hun fem tips til en grønnere hverdag i bedriften.

  • Tenk grønt hver gang du tar en beslutning. Tenk gjennom hvilke miljøkonsekvenser akkurat denne beslutningen får. Hvilke alternativer har du?
  • Still det «grønne spørsmålet» når andre tar en beslutning
  • Hold forbruket nede. Spar på papir og energi og unngå engangskopper
  • Resirkuler eller gjenbruk der det er mulig
  • Reis kollektivt eller samkjør til jobb om du ikke kan gå eller sykle og oppfordre medarbeiderne til å gjøre det samme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *