Styrearbeid og økonomi

Regnskapsgjennomgangen på de fleste styrerom fokuserer på nøkkeltall og avvik mellom faktiske regnskapmessige nøkkeltall og de ønskede nøkkeltallsstørrelser som selskapet styrer etter.

Hvilke avkastningsprosent har vi? Hvordan er EBIT / EBITA for perioden? Hvilke egenkapital- og totalkapitalavkastning har vi pr nå, hva forventes og hvordan? Hvordan er vår soliditet pr. i dag og hvilke soliditetsgrad styrer vi etter? Nøkkeltallsforståelse og nøkkeltallsfokusering på styrerommet og blant styremedlemmene kan effektivisere styrets gjennomgang av regnskapsmessig status og utvikling! Styreforeningen kjører kurs der de gjennomgår ulike eksempler på hvordan nøkkeltallsstyring kan gi rask og tett «hands-on» for virksomheten.

Temaer som tas opp: (Tips for også til deg som vil drive selvledelse)

• Regnskap som styringsverktøy
• Analysering av regnskapstall i ulike sammenhenger
• Hvem analyserer og med hvilket formål
• Eieranalyse – analyse ved forberedelse for salg – kjøperanalyse etc
• Sjekkliste ved regnskapsanalyse
• Om nøkkeltall
• De viktigste og mest benyttede nøkkeltall
• Avklaring og definisjoner av nøkkeltall
• Avkastnings-, rentabilitetsmessige og avansebaserte nøkkeltall
• Likviditets-, soliditets og cash flow nøkkeltall
• Egenkapital-, Fremmedkapital og totalkapitalbehov og nøkkeltallsberegninger
• Varelagergjennomstrømning, gjennomsnittelig kredit og debettall for kunder og leverandører
• EBIT, EBITA, PE og andre sentrale utfyllende begrepsforklaringer
• «Ikke økonomiske nøkkeltall»: Kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet
• Hvordan beregne nøkkeltall og finne frem til disse
• Tommelfingerregler om nøkkeltallstørrelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *