Ansettelse – skritt for skritt

En ansettelsesprosess kan være krevende. Arbeidsgiveren har plikter både før ansettelse, under jobbintervjuet og ved etablering av arbeidsforholdet. I tillegg er det helt essensielt med en grundig ansettelsesprosess for å sikre seg de beste kandidatene – en ansettelse forplikter. Denne veilederen vil gjøre prosessen fra start til slutt lettere for deg.

Innhold i veileder
 • Vit hva bedriften trenger: definer jobben godt, og vær ærlig i jobbannonsen
 • Vær forsiktig når du innhenter opplysninger om arbeidssøkeren
 • Jobbintervjuet: Det er lov å spørre om helse og fravær
 • Sjekk alltid referanser
 • Ansettelseskontrakt: Følg NHOs standardkontrakt
 • Stillingsbeskrivelse: ikke for snever
 • Avtal at prøvetiden kan forlenges
 • Vær forsiktig med midlertidige ansettelser
 • Unntak og spesielle regler: utlendinger, nøkkelpersonell, bindingstid, ledere og ungdom
 • Ferie og pensjon

Intervju

Målsetting:

Finne ut av om kandidaten:

 • Passer til den stillingen vi ansetter til
 • Er motivert for arbeidsoppgavene og utfordringene
 • Ønsker å være en del av vår kultur og reise
 • Er motivert for å lære, endre og tilpasse seg
 • Er utrustet for å tåle hverdagen i jobben

Vi ønsker at kandidaten får en realistisk forventning om hva det vil kreve å bli god i jobben.

Vi vil at kandidaten skal være til-motivert for jobben.

Oppdeling av intervjuet:

Velkommen, senke skuldrene

 • Hvem er vi som intervjuer
 • Hva er IDT, historie, produkter, fremtid, stillingen
 • Hvem er kandidaten som person?
 • Hvem er kandidaten som profesjonell (CV)?
 • Hvorfor søker du jobb nå?
 • Hva er kandidatens motivasjon for å søke?
 • Hva tror kandidaten er viktig for å lykkes i jobben, 3-5 punkter
 • Hva er kandidatens sterkeste egenskaper (få eksempler?
 • Hva må/kan du bli bedre på/utvikle deg i?
 • Er det noe med stillingen hvor «skoen trykker»?

Hvordan er du på…… på en skala på 1-5?

Kalde telefoner 1-5

Nettverksbygging 1-5

Gjennomføring 1-5

Omstilling 1-5

Struktur 1-5

 • Hva skal til for at du er motivert/ hva de-motivert?
 • Hvilke forventninger har kandidaten til oss?
 • Hva vil dine referanser si om deg?
 • Når kan du eventuelt starte i jobben?
 • Hvor motivert er du for å ta denne jobben? 1-10
 • Er det noe vi burde vite om deg som ikke har kommet frem? Livssituasjon
 • Hvorfor skal vi velge deg ut til et 2. gangs-intervju?

Link til veileder NHO.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *