De beste rådene for å skape en effektiv ledergruppe

Hvorfor er det viktig med effektive og velfungerende ledergrupper i en organisasjon?

– For dagens virksomheter er kompleksitet og avhengighet blitt to sentrale stikkord: De må løse og håndtere utfordringer som blir mer og mer komplekse. Disse utfordringene kan ikke løses av enkeltstående enheter, men man er nødt til å samarbeide med andre. I dette bildet spiller ledergruppene en viktig rolle i å håndtere behovene for styring og koordinering, sier Bang og Midelfart som har skrevet boken; «Effektive ledergrupper«.

– Det er ikke umulig for en organisasjon å lykkes med tverrfunksjonelt samarbeid om ledergruppene fungerer dårlig. Likevel er det veldig mye lettere å lykkes med dette hvis ledergruppene bidrar med tydelig og helhetlig styring for enhetene de sitter på toppen av, og skaper gode betingelser for at organisasjonen skal fungere som et enhetlig og godt koordinert system. Ledergrupper kan med andre ord sees som nødvendige, om ikke tilstrekkelige, betingelser for å sikre at organisasjoner går i samme retning, og fungerer på en koordinert og samkjørt måte.

– Det aller viktigste du som leder må gjøre hvis du ønsker at ledergruppen din skal bli effektiv og velfungerende, er å legge til rette for at gruppen innimellom tar seg tid til å stoppe opp og reflektere over egen fungering, og gjør nødvendige justeringer og endringer, sier forfatterne.

– Videre er en forutsetning for å bli en effektiv og velfungerende ledergruppe at medlemmene har en felles forståelse av hva ledergruppen er til for, hvilken forskjell den er ment å gjøre, og hva den skal produsere.

Hva kjennetegner en skikkelig god ledergruppe?

En effektiv ledergruppe skaper fremragende resultater på to områder. For det første skaper den merverdi for organisasjonen den er en del av, gjennom å behandle, diskutere og fatte beslutninger i saker som er sentrale for organisasjonens drift og utvikling. For det andre skaper den merverdi for gruppens medlemmer, ved at hvert enkelt medlem blir bedre til å gjøre jobben sin og opplever det som motiverende, lærerikt og utviklende å være med i ledergruppen.

Skal vi gi kortversjonen av hva som skal til for å skape resultater på begge områdene overfor, så kan vi si at en skikkelig god ledergruppe har på plass de grunnforutsetningene som skal til for å fungere som en effektiv ledergruppe. For eksempel ved å ha et klart formål, jobbe med de riktige sakene og bestå av kompetente personer. Ledergruppen arbeider på måter som gjør at den skaper gode resultater, og den skaper relasjonelle tilstander som gjør at medlemmene samarbeider godt.

Flere tips: https://www.bangmidelfart.no/wp-content/uploads/2019/11/Hvordan-definere-ledergruppens-formål-og-hovedoppgaver.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *