PÅSKETANKER OM Å VÆRE EKTE

Tekst: Thomas Holmestad, adm. dir Noregros Johs. Olsen

Jeg tror den viktigste ingrediensen i godt lederskap er tillit. En leder må være trygg nok til å gi tillit, selvsagt innenfor faste rammer og mål, til de rundt seg. Det motiverer, skaper prestasjoner og utnytter medarbeidernes kompetanse.

Men en leder må også klare å skape tillit. Denne tilliten trengs når en leder må skjære igjennom, ta de krevende beslutningene og ta tak i ubehagelige situasjoner. Jeg mener det er utdatert å tro at den kommer kun gjennom autoriteten og makten man oppnår gjennom posisjonen i organisasjonskartet. Skal man lykkes med å skape energien, lidenskapen og følelsen av mening i en organisasjon må denne tilliten bygge på noe langt mer enn posisjon.

Jeg tror nøkkelen for å bygge tillit er å være ekte. Genuin. Eller sagt penere, å ha integritet. Gjøre det du sier du skal gjøre. Kommunisere hvorfor du gjør det. Være åpen og ærlig. Bry deg om de medarbeiderne du har rundt deg, ikke bare om den jobben de gjør. Spørre, lytte og forstå hvor skoen trykker for dem, og ta hensyn til det i ditt lederskap.

Ingenting av det over står i konflikt til å være tydelig, sette en ambisiøs retning , krevende mål eller forvente klare resultater av de rundt deg.

Å bygge tillit gjennom å være ekte tror jeg er selve grunnmuren for god ledelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *