På tide å fjerne særaldersgrensene

Ap.no, leder: I forrige uke kunngjorde arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at regjeringen ønsker å gjøre noe med særaldersgrensene.

Slik ordningen fungerer i dag, må folk i en rekke yrker gå av med pensjon når de fyller 60, 63 eller 65 år. Det gjelder for eksempel mennesker som jobber i politiet, Forsvaret og brannvesenet. Jordmødre, ambulansearbeidere og folk som jobber i andre stillinger i helsevesenet, er også en del av ordningen.

Det vil regjeringen endre på. Isaksen sier til NRK at plikten til å fratre ved særaldersgrense er moden for å fjernes.

– Det vi gjør nå, innebærer rett og slett at du kan få gå av ved særalder, men hvis du har lyst til å fortsette, så får du lov til det, sa ministeren.

Diskusjonen om disse aldersgrensene er på ingen måte ny. Allerede i 2012 påpekte daværende Høyre-leder Erna Solberg at seks av ti fortsetter i arbeid etter pensjon. Hun viste til at lavere grenser i arbeidslivet strider mot målet om å få folk til å stå lenger i jobb.

Regjeringens forslag om å fjerne plikten til å fratre møter naturligvis motstand. Fagforbundet er sterkt imot. Forbundsleder Mette Nord mener regjeringens forslag rammer de ansatte og går utover samfunnssikkerheten.

Det er ikke noe rart at mange ønsker å gå av med pensjon tidlig. Men at det skulle være særlig rettferdig, er i hvert fall ikke opplagt. En som jobber i barnehage, skal stå i jobb til vedkommende er fylt 70 år. Det er ikke en mindre slitsom jobb enn mange av yrkene som har særaldersgrenser.

Pensjonsreformen gjør særaldersgrensene særere for hvert år som går. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe litt lenger for å oppnå samme pensjon som eldre årskull. Samtidig fortsetter staten å tvinge ansatte til å gå av når mange av dem kunne hatt minst ti gode år i arbeidslivet foran seg.

Det er ikke å utnytte ressursene godt. Etatene går glipp av medarbeidere med verdifull erfaring. Arbeidsgiverne burde også være i stand til å tilrettelegge for de eldre ansatte for eksempel ved at politifolk kan få drive med kontorarbeid eller brannfolk jobbe med forebygging og opplysningsarbeid.

Ordningen må bestå for folk som er utslitt eller har dårlig helse. Men ingen bør tvinges ut i pensjon som 60-åring. I våre dager er 60 år ingen alder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *