Norsk Eksport

Den norske eksporten er konsentrert om svært få selskaper. Fem foretak alene står for 40 prosent av norsk eksport, de fleste av disse er innen olje- og gassrelaterte næringer. 100 selskaper står bak tre fjerdedeler av den norske eksporten. Dette gjør norsk økonomi sårbar, ettersom eksporten skal sikre Norge de pengene vi skal bruke for å kjøpe varer og tjenester fra utlandet. Med nedgangen i petroleums-produksjon, -priser, -eksport og fremtidig etterspørsel vil vi trenge flere bedrifter fra andre næringer med internasjonale ambisjoner. Vi må øke eksporten, redusere avhengigheten av olje- og gass, sikre større mangfold og gjøre norsk økonomi mindre sårbar

21 prosent av norsk eksport går til Storbritannia, 18 prosent til Tyskland, 11 prosent til Nederland og 6 prosent til Frankrike. Av våre nordiske naboland kommer Sverige høyest, med 6 prosent (tall for 2015). Det meste av norsk eksport går til Europa. Det er for så vidt ikke noe galt i det, men voksende markeder i andre verdensdeler representerer nye muligheter for norske produkter og norsk kompetanse.

«Vi er et lite land, med relativt sett små selskaper. Derfor må vi bli enda flinkere til å gå ut i verden, i fellesskap.«

Begrepet «Team Norway» blir benyttet av enkelte – det henspiller på betydningen av å mobilisere et team av både norske kunder (brukere), leverandørene/bedriftene i en bransje/verdikjede og myndighetene i koordinerte markedsutviklingsarbeider med konkrete, internasjonale mål. Dette er med gode resultater gjort innen turisme, sjømat, maritim næring, olje og gass og forsvarsteknologi – og kan gjøres enda bedre og bredere. På vårt beste er norsk næringsliv og norske myndigheter meget gode til å «spille en liga eller to høyere enn vi faktisk er» når vi går sammen på denne måten. Vi har nok allikevel mye å lære av andre også her – for eksempel ved å kommunisere bedre på tvers mellom bedriftene som er aktive i aktuelle regioner.

– Det er krevende å internasjonalisere på bred front, men som nisjeleverandører med høy kvalitet lykkes det ofte. En av hovedutfordringene våre fremover er å fortsette denne gode utviklingen innenfor det vi kan kalle Norges tradisjonelle sektorer (der vi har dyp faglig kunnskap, f.eks. innen maritim, energi/olje og gass, forsvar, havbruk, sjømat og fiske, turisme osv.) – og samtidig utvikle nye næringsmuligheter i andre områder. Vi trenger en bredere næringslivsplattform fremover – dette vil styrke norsk næringsliv og konkurransekraft.

Kilde: Ledernytt.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *