Hva er egentlig Lean

Lean på 1, 2, 3

Har din virksomhet forbedringspotensial? Lean hjelper bedrifter over hele verden til å optimalisere seg og sørger for bedre flyt.

Lean handler om prosjektledelse. Det er en filosofi som setter kunden i sentrum og tar utgangspunkt i å få økt den økonomiske lønnsomheten i virksomheten. Den som jobber med Lean er opptatt av smidige prosesser og vil sørge for mindre sløsing i organisasjonen.

Ordet Lean er ikke en forkortelse, men kommer av det engelske ordet lean som betyr slank eller smidig.

Lean-prosessens tre hoveddeler – Lean 1, 2, 3

 1. Forstå hva som er verdi for kunden
  For best mulig resultat må du forstå hvem som er kunden din og forstå hva som faktisk gir verdi. En kunde er en som venter på resultatet av ditt arbeid. Vær oppmerksom på at vi alle er leverandører og vi er alle kunder. De fleste kundene befinner seg faktisk internt i organisasjonen. Verdi er å produsere det som er nødvendig, når det er nødvendig, og i den mengden som er nødvendig.
 2. Skape flyt
  I en Lean-bedrift flyter gjøremålene gjennom verdikjeden smidig, i en jevn bevegelse uten mange stopp. Produkter/tjenester flyttes ikke tilbake i verdikjeden for å gjøres om – det hele kan sammenlignes med en rolig elv som flyter av gårde.
 3. Bli en lærende organisasjon
  For å utvikle oss må vi lære av det bra vi gjør, og av feilene. Vi må aldri slutter å lære. En god kvalitet ved virksomheten er at kunnskapen ikke bare sitter hos enkeltpersoner, men i bedriften. Lean-metodikken sørger for at du har et system for å ivareta dette.
Hva er Lean

Lean historie

Det var bilfabrikanten Toyota som utviklet Lean som metode. Toyotas suksess ble observert og transformert til hva vi kjenner som Lean i boken «The Machine That Changed the World» (1990).

Boken presentere fem grunnprinsipper:

 • Definer hva som er verdi for kunden
 • Identifiser verdistrømmen for hvert produkt som skaper disse verdiene og angrip alle steg som ikke bidrar til verdien
 • Skap flyt gjennom verdistrømmen
 • Standardiser arbeidet
 • Perfeksjoner verdistrømmen gjennom kontinuerlig forbedring

Alle bruker Lean

Lean har spredd seg til alle typer industriproduksjon og videre til andre bransjer. Lean brukes innen bygg og anlegg, logistikk, helse, varehandel, tjenestesektoren og offentlige virksomheter.

NITO tilbyr flere forskjellige Lean-kurs på ulike nivåer, både for deg som allerede har en god forbedringskultur i virksomheten og deg som ønsker å starte et slikt forbedringsarbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *