Great Place To Work

1. desember 2021 starter vi i IDT Solutions prosessen med å bli en sertifisert bedrift.

Great Place to Work® Institute har mer enn 25 års erfaring i å måle og forstå hva som kjennetegner de beste virksomhetene. De som lykkes over tid, utvikler organisasjonskultur og ledelse basert på gjensidig tillit. Hvilke systemer, policys og praksiser ligger til grunn for deres suksess? Hva skaper robusthet og bærekraft over tid?

Forskning og empiri viser at tillitsbasert kultur og -ledelse gir virksomheter høyere produktivitet og bedre resultater. Gjennom prosessen for å oppnå en sertifisering får virksomheten et systematisk rammeverk for kontinuerlig kartlegging og utvikling av egen kultur. En sertifisering gir visshet om at virksomheten har et godt lederskap og en god organisasjonskultur basert på tillit.

Det unike med Great Place to Work Sertifisering er hovedfokus på vurdering av hva som faktisk fungerer og oppleves relevant for den enkelte medarbeider. Prosessen kartlegger, vurderer og gir retning for forbedringsarbeid.

Seks grunner til at din virksomhet bør sertifiseres.

Hvorfor sertifisering?

1. Det lønner seg

Våre studier av de beste arbeidsplassene i over 25 år viser at virksomhetene med en tillitbasert kultur har betydelig lavere sykefravær, lavere turnover og bedre økonomisk utvikling enn bransjestandard.

2. Økt innovasjon

Medarbeidere og team tar initiativ og risiko. Prøving og feiling er høyt verdsatt som læring.

3. Økt kunde- og brukertilfredshet

Medarbeidere forstår hvordan deres handlinger påvirker virksomhetens suksess. Hver enkelt gir det lille ekstra for å sikre en god kundeopplevelse.

4. Mer synlig merkevare

Medarbeidere og kunder har større lojalitet til virksomheten gjennom flere positive interaksjoner. Et synlig bevis på at man lykkes styrker anerkjennelse av virksomhet, produkter og tjenester.

5. Tiltrekke og beholde medarbeidere

I en virksomhet med tillitsbasert kultur blir medarbeidere lenger, de er mer aktive i å anbefale kandidater og er aktive ambassadører for virksomheten. Dette fører til flere kvalifiserte søkere.

6. Økt smidighet og fart

Medarbeidere og ledere initierer og praktiserer en mer meningsfull og effektiv to-veis-kommunikasjon, noe som gir større tilpassingsdyktighet, mindre endringsmotstand og raskere fart til markedet.

Great Place to Work Sertifisering bekrefter at dere har organisasjons- og leder policys og praksiser på plass, at disse lever aktivt i virksomheten og at de er relevante for medarbeiderne. Dette gir resultater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *