Vikarer og deltidsansatte

Regjeringen ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet la i januar ut et forslag om lovfesting av en heltidsnorm i arbeidsmiljøloven på høring. Høringsfristen er satt til 19. April 2022. Les alt om Lovfestet rett til heltid.

Jeg tenker for eksempel på unge mennesker i etablererfasen. De skal skaffe seg bolig i et opphetet marked, de skal garantere en egenkapital, og de må ha fast jobb å vise til, for å i det hele tatt bli vurdert verdig et lån i en bank med en levelig rente. Det er få eller ingen som kjøper leilighet med kredittkort, ei heller er det mulig selv om selskapene hiver kredittkort etter folk som absolutt burde holde seg langt unna.

«Jeg støtter at unge mennesker spesielt må ha retten til fast stilling.«

I mindre byer og bygder der befolkningsutviklingen er lik null, trenger man å sikre unge mennesker sin hverdag igjennom sikre inntekter. Dette vil føre til at unge folk blir værende. Det fører også til at flere kan flytte tilbake der de kommer fra og bygge lokalsamfunnet videre. Alle skal vel ikke pakke seg sammen i storbyen, tror ingen ønsker seg et slikt samfunn.

Eksempler som Telenor, DNB og sikkert andre statlige eide organisasjoner opplever jeg at utnytter vikarordningen. Her går unge folk gjerne som vikarer i tre år(!) før det i hele tatt er mulighet for fast stilling. De mister altså tre år i etableringsfasen, og muligheten til komme seg inn på eiendomsmarkedet. I enkelte tilfeller holdes de på pinebenken til bare uker gjenstår, før de får beskjed om at de ikke får forlenget vikariat.

«Hvordan i alle veden skal de unge kunne planlegge sin fremtid og sin etablering inn i de voksnes rekker, når arbeidsgivere ikke kan være mer forutsigbare ovenfor sine unge vikarer og deltidsansatte.»

Selvfølgelig løser mange dette gjennom støtte fra foreldregenerasjonen, og det er vel og bra det. Men det er jo ikke slik det skal være, og det er i allefall ikke slik jeg opplevde min tid som ung voksen. Det var å komme seg i fast jobb, kontakte banken, få seg lån og ordne seg selv med leilighet og bil.

Dette handler om selvtillit og integritet for de unge, det å rett og slett stå på egne bein gir gir en god selvfølelse og styrker de unges tro på en god fremtid.

Så skjerpings til de bedrifter og organisasjoner som utnytter ung arbeidskraft tilpasset sin egen agenda, og kun det…

Opplever nye «kluter» rundt dette temaet nå, så stå på, verden kan forandres!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *