Lag en god kommunkasjonsstrategi

Forklaring:

1. Hva er dine forretningsmessige målsettinger? Hva ønsker du å oppnå og hva er deres verdier?

2. Hvilke forretningsmessige mål skal oppnås gjennom kommunikasjonen? Hva skal vi fokusere på nå?

3. Hva er nåsituasjonen? Vi bør utføre risikoanalyser, spørreundersøkelser eller SWAT-analyser for å definere dagens tilstand.

4. Hvem blir berørt av det vi skal kommunisere ut? Hvem må vi ta hensyn til og hva er verst tenkelig utfall og best tenkelig utfall?

5. Basert på det vi nå vet etter å ha gjort punkt 1-4: Hvordan skal vi gå ut med kommunikasjonen? Hvem skal uttale seg og hvor mye skal vi åpne for å si?

6. Hva slags budskap mener vi det er riktig å kommunisere ut?

7. Hvilke kanaler skal vi ut i og med hvem? Er det topplederen som uttaler seg eller andre? Hvilket innhold vil ha størst gjennomslagskraft? Tekst og bilder, pressemeldinger, videointervjuer eller lignende.

8. Når budskapet er kommunisert ut må vi ha beredskap for å følge opp og mulighet til å måle effekten av kommunikasjonen. Ikke bare kvantitativt, men også på kvalitet. Blir budskapet oppfattet slik vi ønsker og er det positivt?

Les mer utfyllende på markedspartner.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *