Om milliardærflytting fra ene siden…

Kjære milliardærer. Jeg synes det er trist at dere drar.

  • Raymond Johansen

    Raymond Johansen

    Byrådsleder i Oslo (Ap)

Jeg er urolig for de økte forskjellene i Norge og globalt.

Det er ingen tvil om at dere har bidratt til det norske samfunnet. Kommunene dere bor i, får store skatteinntekter fordi dere har valgt å bo nettopp der. Dette er penger som vi lokalpolitikere kan bruke på skole, veier, barnehager og andre tjenester som gjør lokalsamfunnet til et bedre sted å bo.

Dere er ofte filantroper som bidrar til å krydre nærmiljøet med kunst og kultur. Dere er en ressurs, noen er også fargeklatter, lokale forbilder som inspirerer mange. Dere vil bli savnet.

Tillitssamfunnet

Men når dere flytter eller vurderer å flytte, så ber jeg dere tenke litt rundt hvordan dere velger å forlate oss. Norge er et tillitssamfunn. Tillit er limet som holder samfunnet vårt sammen, og det er en verdi som kan forringes. Det er ikke mangel på krefter som ønsker å bryte ned det samfunnet vi har.

Alle er i sin fulle rett i å flytte hvor de vil. Men jeg blir skuffet når for eksempel milliardær Torstein Tvenge i Dagens Næringsliv sier at «det er helt forferdelig å bo i Norge nå». Realiteten er at det er få steder som er bedre å bo i enn Norge, og det er få steder det er lettere å lykkes for privat næringsliv enn nettopp Norge.

Og en viktig faktor som bidrar til dette, er tillit. Tillit til myndighetene, men også tilliten mellom folk.

Tillitssamfunnet er et trygt samfunn. Jeg har bodd i land hvor den rike delen av befolkningen må barrikadere seg bak høye murer, ha livvakter og andre sikkerhetstiltak som griper inn i hverdagen og bevegelsesfriheten. Det slipper dere i Norge.

Forskjellene er så små at dere kan leve livet deres ute i samfunnet som alle andre. Her går barna deres på den offentlige skolen fordi den er best, dere nyter godt av et offentlig helsevesen i verdensklasse. Dere nyter alle fordeler ved det norske samfunnet, akkurat som alle andre. Det ligger tillit i at alle får tilbud om, og velger å bruke, samme tjenester.

Etablerte spilleregler gir forutsigbarhet

For tilliten vi nyter i Norge, er viktig. Også for milliardærer. Et samfunn med høy tillit gjør hverdagen enklere både for privatpersoner og næringsliv. En bedrift kan stole på det offentlige regelverket.

Man vet at ikke å overholde avtaler får reelle konsekvenser, og at offentlige anbud ikke er rigget for én aktør.

«Tilliten vi nyter i Norge, er viktig. Også for milliardærer.»

Det finnes etablerte spilleregler i arbeidslivet som gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver og arbeidstager. Spilleregler som reduserer konflikt.

Det finnes et offentlig sikkerhetsnett for alle dersom noe går galt. Vi har sterke offentlige myndigheter som håndhever et transparent regelverk.

Alt dette reduserer potensialet for konflikt, det reduserer behovet for helgarderinger, og ikke minst reduserer det størrelsen på advokatregningen deres.

Skatt er en bra greie

Jeg vet at norske kommunepolitikere over det ganske land jobber utrettelig for å gjøre seg mest mulig næringsvennlige, gjøre seg attraktive for dere. Selv de rødeste kommunepolitikerne svulmer av stolthet når de rykker oppover på NHOs kommune-NM.

Når utenlandsk næringsliv og unge folk fra utlandet velger å etablere seg i byen vår, tenker de ikke som Torstein Tvenge. Nærhet til Marka, et levende uteliv og kulturliv nevnes.

«En høy skattemoral blir løftet opp av tillit. Undergravende krefter kan gjøre enorm skade.»

Alt dette finansieres av skatt. Det er en bra greie, holdt oppe av tillit. Alles vilje til å bidra vil bli svekket dersom det virker som om de med høyest evne til å bidra sniker seg unna. En høy skattemoral blir løftet opp av tillit. Undergravende krefter kan gjøre enorm skade.

Tilliten utfordres

Debatten etter at det ble kjent at Kjell Inge Røkke flytter, har vært ganske hard i kantene, fra alle parter.

Vi er nå i en farlig situasjon i Europa med krig og kriser. Putins regime lever av å undergrave tilliten i europeiske demokratier: Trollfabrikkene har holdt på i årevis, og de finansierer aktører som ønsker å ødelegge vestlige demokratier.

Vi har nettopp gått gjennom en pandemi, hvor folks tillit til offentlige myndigheter var avgjørende for at vi lyktes i vår håndtering.

Tilliten utfordres ytterligere av kriser som driver opp priser på alt fra strøm til mat. Kriser som møtes med enkle nasjonalistiske løsninger fra populister på høyre- og venstresiden som aldri har måttet håndtere et reelt problem.

Med det bakteppet er vi ikke tjent med at skattediskusjonen preges av påstander fra markante aktører som er utenfor enhver objektiv virkelighet.

Delta i debatten!

Kjære milliardærer, jeg er urolig for de økte forskjellene i Norge og globalt.

I tillegg har vi polariseringen, populismen og nasjonalismen som gjør de økte forskjellene til en kruttønne.

Jeg mener denne utviklingen ikke gagner noen, ikke folk flest, men heller ikke dere.

Byrådet jeg leder, har innført en moderat eiendomsskatt i Oslo, og jeg har tidligere i denne spalten tatt til orde for en moderat arveavgift i Norge. En skatt og en avgift på verdier det er vanskeligere å ta med seg til Sveits.

Demokratisk valgte ledere er i sin fulle rett til innføre en skatt dere er uenige i, men jeg tror likevel de fleste er opptatt av å finne den skatten som fungerer best.

Det skal og vil være både livlig og ærlig uenighet om hva som fungerer best. Jeg forventer at dere deltar i den debatten, men at dere gjør det på en måte som ikke bidrar til splittelse eller undergraver limet i samfunnet.

Tillit er en skjør greie. Det er alles ansvar å ta vare på den.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *