Miljøavgift, en avgift for alle

Til den det måtte gjelde, Lena 11. oktober 2022

Miljøavgift IDT Solutions

Er avgifter på produkter og tjenester som direkte og indirekte skader miljøet. Avgifter brukes i tiltak for å begrense utslipp som igjen bidrar til å oppnå regjeringens klimamål. Alle forhold spiller inn i kampen for et bedre klimaavtrykk, og IDT har sin rolle å dekke i en kraftkrevende industri. Det brukes mye ressurser på tiltak for å imøtekomme de krav som stilles. Svanegodkjenninger og EPD’er gjennomføres for IDT sine produkter. IDT måler jevnlig sine utslipp, og gjennom verktøyet «6% Global Solution» er målet å begrense klimaavtrykket med 3% og øke verdiskapningen med 3%. IDT investerer også i en mer moderne og energivennlig maskinpark. Dette er også i tråd med hensikten i å stimulere til utvikling av ny teknologi eller endrede prosesser, slik at miljøskadene reduseres.

Refererer til uttalelser rundt klimaavgifter; Miljøbegrunnede avgifter og skatter omtales gjerne med samlebetegnelsen grønne skatter. Avgifter skal bidra til å oppmuntre til retur og gjenvinning. Og avgifter går begge veie, både til og fra kunder og leverandører. Man kan velge å kutte betalinger seg imellom, men dette beviselig resulterer i at fokus på arbeidet mot en grønnere planet avtar.

Hovedhensikten for oss alle må være å påvirke forbruksmønsteret gjennom å gjøre miljøkrevende produkter dyrere og dirigere forbruket over til mindre miljøskadelige varianter, samt sikre god innsamling av miljøskadelige produkter etter bruk.

IDT ser på miljøavgift som en nødvendighet, og noe som bevisstgjør alle ledd i forbrukerkjeden, og lar oss alle som forurensere betale for de skadene vi påfører miljøet.

Dag Arnesen, IDT Solutions AS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *