Å bygge «høytytende» Team

Av Dag Arnesen

Hvordan bygge et «høytytende» Team

Høytytende team er viktig for en organisasjon. Ikke bare er de avgjørende for å levere vellykkede resultater og trekke ut maksimal verdi, men de bidrar også til å opprettholde et klima av fortreffelighet og tiltrekke seg andre topputøvere.

Det har alltid vært en utfordring å bygge team av høyt presterende personale, og den utbredte mangelen på ferdigheter på tvers av bransjer gjør det ikke akkurat enklere. Forskning viser at 31% av organisasjonene sliter med å finne egnede kandidater.

Organisasjoner trenger å bygge en arbeidskultur som trekker på individuelle styrker, støtter kontinuerlig forbedring og investerer i hvert teammedlems fremtid.

Hva gjør et lag «høytytende»?

Fra begynnelsen er det viktig å erkjenne at alle lag har potensial til å prestere høyt. Bortsett fra grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, handler det som skiller et høytytende team fra et underpresterende team i stor grad om å legge den rette strukturen for å gjøre dem i stand til å lykkes.

Det er noen overordnede faktorer som bidrar til godt teamarbeid. En felles visjon for suksess, og teamets rolle for å komme dit, samt en god interaksjon. Viktig er også forpliktelsen til refleksjon og kontinuerlig forbedring. Sentrale kjennetegn:

 • Gjensidig respekt
 • Ansvarlighet
 • Åpen kommunikasjon
 • Forpliktelse til mål
 • Løse konflikter
 • Tro på egne evner
 • Komfortabel med å ta sjanser
 • Mottakelig for tilbakemelding
 • Ulike ferdighetssett og evne til å dele roller
 • Forstå betydningen av «tilknytning»

Betydningen av «tilknytning»

En av de største bekymringene i kjølvannet av pandemien var hvordan man kan konstruere høytytende team når ingen kunne være på kontoret. Forskning på vanene til USA-baserte kontorarbeidere viser at de beste teamene fant «subtile måter å utnytte sosiale forbindelser under pandemien for å øke suksessen».

Dette er avgjørende og viser at godt tilkoblede team leverer 23 % bedre lønnsomhet sammenlignet med mindre tilkoblede team, dette ifølge Gallup-undersøkelser.

Spesielt fant forskningen ut at høytytende team ikke er redd for å ta telefonen, er mer strategiske med møtene sine, investerer tid i å knytte bånd over ikke-arbeidsrelaterte emner, og gir og mottar oftere positiv tilbakemelding.

Slik gir du teamet ditt muligheten til å yte sitt beste

Utover å fremme større tilknytning, spiller ledere en viktig rolle i å drive fremgang og sikre at teamet kan overvinne hindringer sammen. I denne forbindelse bør du vurdere hvilke komplementære ferdigheter og holdninger hver person bringer til bordet, – det er godt bevist at mangfold fører til smartere, og mer innovative løsninger.

For å hjelpe teamet ditt med å optimalisere ytelsen, må du tildele roller på riktig måte, og gjøre det mulig for enkeltpersoner å spille på sine styrker. Å være imøtekommende og fremme autentisitet og empati, bidrar til å fremme en gjensidig tillit, og dyrker et arbeidsmiljø som er både psykologisk støttende og ansvarlig.

Lag et innhold for teamet ditt med en klar visjon og hensikt slik at de forstår både «hva» og «hvorfor» deres arbeid er avgjørende, og bidrar til å sikre at prosjekter/initiativer oppnår suksess. Det handler imidlertid ikke bare om organisasjonens mål – det må også samsvare med de individuelle ambisjonene. Å støtte muligheter for vekst, øke kompetansen, og bidra til utvikling, er alle effektive måter å holde teammedlemmer motiverte, og gi de et ønske om å prestere.

Viktige fordeler med et høytytende team

Når vi har satt opp strukturen og miljøet på en måte som vil gi folk mulighet til å prestere godt, er dette noe vi kan forvente i retur:

 • Høyere tilfredshet
 • Mer motivert og kreativ
 • Større produktivitet
 • Mer sannsynlig å levere på tiltenkte resultater
 • Bedre «employer brand»
 • Høyere nivåer av motivasjon.

Den samme Gallup-undersøkelsen fant ut at teamene som lå på topp 20 prosent når det gjelder tilknytning, opplevde et økt velvære i jobben, hadde en betydelig reduksjon i fravær, og bedriftene hadde mindre «turn over» av ansatte. Videre sier 37 prosent av de ansatte at det å jobbe med et godt team er deres primære grunn til å bli i en rolle, selv om andre elementer på arbeidsplassen ikke alltid er ideelle.

Tips for å opprettholde ditt høytytende team

Hvert prosjekt er flyktig – enten det varer i to uker eller to år, og mange møter utfordringer i å gjennomføre prosjekter og hvordan man utvikler høytytende team. Med systematiske metoder vil man oppnå bedre muligheter til å reflektere og «nullstille» for hvert nye initiativ som igangsettes. Med andre ord kan de gjøre mer av det som fungerer og mindre av det som ikke fungerer.

Å opprettholde høytytende team er uten tvil den vanskeligste delen – enten det er konkurrenter som prøver å rekruttere våre topptalenter, våre beste teammedlemmer blir forfremmet eller bytter roller, eller personer som ikke presterer godt nok, og derfor bremser de andre i teamet.

Å sikre at teamet prestere godt på lang sikt, krever kontinuerlig tilsyn fra ledelsen. Slik kan prestasjoner opprettholdes best mulig:

 • Invester i teamets kontinuerlige vekst (f.eks. tilby kompetansemuligheter)
 • Gi teamet ditt mulighet til å mislykkes raskt, men lære raskere. «Dette bidrar til å skape «en positiv risikokultur», FAbL (Faster Assembly by Learning)
 • Sørg for at ansvarlighet er en topp prioritet, der alle kan ta lærdom av feil
 • Vær autentisk ovenfra og ned – dette vil bidra til å skape en mer ærlig teamkultur
 • Oppmuntre til rollemangfold for å mane til innovasjon på tvers av teamet
 • Gjør det naturlig å fremme muligheter, gi og motta anerkjennelse og tilbakemeldinger

«– Forskning på team har vist at hvis teamet har et språk for å snakke om det som er vanskelig, så deeskalerer det mulige konflikter og spenninger».

Å bygge og beholde et høytytende team som skaper konsekvent vellykkede resultater er ikke umulig. Tvert imot, med en sterk strategi på plass kan vi skape det rette miljøet og det kollektive tankesettet for å inspirere alle til å prestere til sitt høyeste potensial. På denne måten vil vi utvikle et team som ikke bare leverer kvalitetsresultater, men føler seg belønnet for sin innsats og ivrige etter å ta på seg neste utfordring.

Tips fra Ledernytt om å bygge TEAM

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *