Åpenhetsloven og bærekraft

I en verden med stadig flere sosiale og miljømessige utfordringer, er det viktig at alle virksomheter tar ansvarlige og veloverveide beslutninger med hensyn til mennesker og miljø. Vi i IDT jobber kontinuerlig for å forbedre våre tjenester og produkter. Vi anerkjenner vårt ansvar om å sikre en etisk og miljømessig praksis i vår virksomhet, vår leverandørkjede og det lokalsamfunn vi er en del av.

«Vi skal si som apacheindianerne: Vi arver ikke jorden av våre forfedre, vi låner den av våre barn.»

Som ansvarlig for bærekraft i bedriften er det spennende og interessant og ta del i dette arbeidet med å forsikre oss om at de tjenester og produkter vi kjøper og selger, er fremstilt i tråd med krav beskrevet i våre etiske retningslinjer og anerkjente internasjonale standarder. Vi har over lenger vært ISO 9001 og 14001 sertifisert, og vi har innført både Svanen og EPD’er på flere av våre produktområder. Nå er tiden kommet for å kartlegge og få klarhet i hvordan våre underleverandører har løst sine utfordringer rundt etiske spørsmål. Med hjelp av egenrapporteringer mot våre partnere forsøker vi å identifisere og vurdere risiko i leverandørkjeden, og skape forbedringer sammen dersom det skulle være nødvendig.

Tema i undersøkelsen:

  • Leverandørkjede: oppfølging, innsikt og kontroll
  • Risikovurdering
  • Styringssystemer i virksomheten
  • Arbeidsvilkår
  • Miljø
  • Anti-korrupsjon

Selv benytter vi Ansvarlighetskompasset når vi kartlegge vår egen bedrift. Dette for å kunne iverksette riktige tiltak for å imøtekomme Åpenhetsloven (frist 30/6-23). Vi benytter for øvrig IDT Bedriftshåndbok som oppslagsverk for vårt arbeid. Denne er åpen og tilgjengelig for alle ansatte og styret, i vår interne APP.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *