Nyansatte i prøvetiden

Innspill og tips til leder med personalansvar:

Viktig å følge tett opp de som er nyansatt, eller de som er på jobbtiltak. Dette for å ha dokumentasjon og fakta dersom man for eksempel skulle ønske å avslutte arbeidsforholdet etter prøvetiden. Uten dokumentasjon og oppfølging stiller arbeidsgiver svakere.

For å legge til rette for at en ansettelse blir mest mulig vellykket, og for å sikre at vi har gjort de riktige tingene hvis det viser seg å være en feilansettelse, må leder gjøre følgende:

 1. Gjennomføre oppstartsamtale. Dokumentere forventninger og arbeidsoppgaver
 2. Gjennomføre to oppfølgingssamtaler i løpet av de første 5 mnd. med notater der innholdet i samtalene og hvilke avtaler som er gjort tydelig fremkommer
 3. Gi skriftlig beskjed til ansatt om forlengelse av prøvetiden ved fravær i prøvetiden som ikke er forårsaket av arbeidsgiver
 4. Minimum ett skriftlig forhåndsvarsel om oppsigelse før prøvetidens utløp hvis dette blir aktuelt

Steg 1: Oppstartsamtale og skriftlig avtale

 • Avklar gjensidige forventninger gjennom oppstartsamtale
 • Konkretisér prestasjonskrav for ny medarbeider
 • Avdekk opplæringsbehov og medarbeiders forventninger om støtte
 • Dokumenter medarbeiders prestasjons -og kompetansemål
 • Sørg for også å dokumentere de tiltak leder skal iverksette i prøvetiden

Steg 2: Bli kjent med virksomheten

 • Husk «selvfølgelighetene» som parkering, telefonbruk, uskrevne regler og rutiner for møterom og alarm
 • Vær på vakt mot holdningen «Dette finner vi ut av etter hvert». Den fører ofte til unødvendig frustrasjon
 • Lær medarbeideren å bruke støttefunksjoner som IT- og økonomiavdeling
 • Fokusér på relevante roller og funksjoner medarbeider vil tangere – bør leder delta på et introduksjonsmøte?
 • Lær den nyansatte rutiner for timeføring, rapportering og viktige datasystemer

Steg 3: Oppfølging og forventningsavklaring

 • Tett oppfølging det første halve året er en god investering av tid
 • Vaner og uvaner etableres raskt – i starten har leder størst mulighet til å utvikle medarbeideren
 • Gjennomfør oppfølgingssamtaler i prøveperioden for å klarlegge forventninger
 • Har jeg som leder holdt min del av avtalen om tilrettelegging, opplæring og oppfølging?
 • Har medarbeideren prestert som forventet?

Jeg tenker at det kan være greit å snakke om disse rutinene og forventninger i et oppstartsmøte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *