Dyktige ledere er gode lagspillere

Dyktige ledere involverer og myndig-gjør mennesker, såkalt «empowering people».

Kristin Ølberg deler sine tanker rundt fremragende ledelse. Kristin Ølberg har solid erfaring og brenner for ledelsesfaget og hvordan ledelse påvirker organisasjon og individer. – Noe av det som karakteriserer en god leder er en leder som både gir omsorg og samtidig stiller krav.

Dyktige ledere involverer og myndig-gjør mennesker, såkalt «empowering people». De kjenner godt til situasjonen som organisasjonen til enhver tid befinner seg i. Videre må lederen få til et godt samspill mellom medarbeidere, organisasjon og oppgavene som skal løses, og forstå hvordan de som ledere selv bidrar til dette. Dyktige ledere er gode lagspillere og tar personlig initiativ. De vet hvordan de skal fasilitere og organisere.

Hvordan gjør de det? Hva er viktig å tenke på?

Et eksempel på hvordan man tilrettelegger for god ledelse, er å akseptere at det er ulike oppgaver som må gjøres for å oppnå gode resultater. Det er et spenn i oppgavene og deres art, noe som betyr at ulike roller må dekkes. Det er viktig med fornyelse og at det skapes idéer for endringer, samtidig som arbeidet må organiseres og rutiner må dannes. Dette er egenskaper som ikke nødvendigvis en og samme person har, så det å anerkjenne og respektere de ulike rollenes viktighet, må den gode lederen sørge for å skape en kultur for. Lederen må som en dyktig trener legge til rette for å hente ut det beste av alle. Alle må få bidratt med sitt beste. Lederen må se den enkelte og spille på alles styrker. Det er viktig å gi rom til alle og hente ut positive krefter sammen og hver for seg.

Dyktige ledere kjenner også sine styrker og svakheter.

Selvinnsikt og ydmykhet er viktig og kjennetegner de dyktigste lederne. De vet når de skal be om hjelp. Faktisk er dette helt avgjørende for at de produserer de beste resultatene, dette støtter også forskningen. De delegerer riktig og ber andre om hjelp. De er ikke typen som «skal gjøre alt selv». Det blir det ikke store resultater av.

Tekst: Anne Marie Monsen

www.ledernytt.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *