Oppfølgingsmøte med sykemeldt ansatt

Å gjennomføre et oppfølgingsmøte med en sykemeldt ansatt er en viktig del av å ivareta både den ansattes helse og arbeidsgiverens behov for informasjon. Her er noen trinn og retningslinjer for å gjennomføre et slikt møte:

 1. Planlegg møtet:
  • Kontakt den sykemeldte ansatte og avtal tidspunkt for møtet. Forsikre deg om at det passer for den ansatte og gir dem tilstrekkelig tid til forberedelse.
  • Velg et passende og privat møtelokale der dere kan snakke uforstyrret.
 2. Vær empatisk og støttende:
  • Start møtet med å uttrykke forståelse for den ansattes situasjon og helse. Vis empati og støtte for deres gjenopprettingsprosess.
 3. Diskuter sykemeldingen:
  • Be den ansatte om å gi en oppdatering om helsen deres og informasjon om sykemeldingen, inkludert startdato, forventet varighet og eventuell delvis sykemelding.
  • Spør om den ansatte har fulgt anbefalinger fra helsepersonell og om det har vært noen endringer i diagnosen eller behandlingsplanen.
 4. Tilby ressurser og hjelp:
  • Informer den ansatte om eventuelle støttetjenester eller ressurser som er tilgjengelige fra arbeidsgiveren, for eksempel bedriftshelsetjenesten eller rådgivningstjenester.
  • Diskuter eventuelle tilpasninger som kan gjøres for å lette den ansattes retur til arbeid, for eksempel endringer i arbeidsoppgaver, arbeidstid eller ergonomiske forhold.
 5. Følg opp arbeidsoppgaver:
  • Gjennomgå og diskuter eventuelle uavklarte arbeidsoppgaver som har samlet seg opp under fraværet. Avklar forventninger til når og hvordan disse oppgavene skal håndteres.
 6. Utarbeid en returplan:
  • Hvis den ansatte er i ferd med å gjenoppta arbeidet, utarbeid en klar plan for retur, inkludert dato for tilbakevending og eventuelle trinn som skal tas i den prosessen.
 7. Oppfølging og tidsplan:
  • Avtal et tidspunkt for neste oppfølgingsmøte, slik at både arbeidsgiver og den ansatte vet når de skal forvente å kommunisere igjen.
  • Avtal hvordan den sykemeldte ansatte skal holde arbeidsgiveren oppdatert om endringer i helsen sin i mellomtiden.
 8. Dokumenter møtet:
  • Ta notater under møtet for å ha en skriftlig registrering av hva som ble diskutert og eventuelle avtaler som ble inngått.
 9. Fortsett kommunikasjon:
  • Oppretthold åpen og løpende kommunikasjon med den sykemeldte ansatte i hele gjenopprettingsprosessen. Dette hjelper med å bygge tillit og sikre en jevn retur til arbeidet.

Husk at det er viktig å respektere personvernet til den sykemeldte ansatte og behandle sensitive helseopplysninger konfidensielt. Målet er å støtte den ansatte i deres gjenopprettingsprosess samtidig som du ivaretar selskapets behov og rettigheter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *