Fem egenskaper for å lykkes med endring

Behovet for endring har alltid eksistert. Det gjelder å hele tiden løfte blikket, slutte å være reaktiv og i stedet bygge strategisk videre på det vi har lært for fremtiden. Ledere som vil lykkes med å lede sine organisasjoner inn i fremtiden med flagget på topp, deler fem grunnleggende egenskaper:

1. De har evnen til å ta raske beslutninger

Innimellom kan det dukke opp utfordringer som gjør at organisasjoner raskt må omstille seg, finne nye kanaler, improvisere tverrfaglige team eller utsette planlagte initiativ. Disse erfaringene er et godt grunnlag for å ta nye steg videre. Jo raskere du som leder kan sette i gang et velutviklet endringsprogram, desto ​​større er sjansen for å få et fortrinn når det gjelder konkurrentene.

2. De finner nye inntektskilder som delfinansierer omstillingen

Det er ikke lenger tid til å planlegge og rulle ut endringer i organisasjonen over en flerårig horisont som før. Virkelig effektiv endring handler ikke bare om å kutte kostnader, men å samtidig generere nye inntekter fra dag én – som kan skape økonomisk rom for å gjennomføre det fortsatte endringsarbeidet. Ikke minst spiller digitalisering en stor rolle, og selskaper som digitaliserer salgsfunksjonene sine, kan øke fortjenesten med 10–20 prosent, og spare opptil 30 prosent ved å automatisere rutinemessige administrative oppgaver.

3. De legger vekt på vekst

Det er lett å se seg blind på å redusere kostnadene. Og selvsagt er det en viktig ingrediens i en vellykket transformasjon, men på sikt er det ofte økt vekst som er avgjørende. Dette kan kreve større grunninvesteringer, men investeringer i å utvikle for eksempel digitale forretningsmodeller øker sannsynligheten for suksess med 29 prosent.

4. De kan tenke som om de er nye i jobben

Nyansatte ledere har større suksess med å implementere endringsprosesser enn de som har vært i stillingen lenge. Og det sier seg selv at de som ikke er partiske eller ikke har «sånn har vi alltid gjort»-tankegang, har lettere for å røske opp i organisasjonen. Ledere gjør derfor sitt beste for å prøve å se på virksomheten med et blikk utenfor, og stiller seg alltid spørsmålet: «Hva hadde jeg tenkt om denne organisasjonen hvis dette var min første uke eller måned på jobb?»

5. De forstår at endring er konstant

Endringsarbeidet har ingen endestasjon, ledere må derfor i stedet lære å legge ut skinnene underveis. For å kunne bevege organisasjonen i riktig retning, er det nødvendig med en langsiktig visjon – som alltid kan oppdateres og gjøres enda dristigere. Fremtiden avhenger av selskapenes endringstilbøyelighet.

Kilde: Cecilie Hammernes, ledernytt.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *