Næringsstrategi for Østre Toten kommune

Kommentar: En vedtatt næringsstrategi forplikter. Næringen selv, kommunens administrasjon og politikere må kjenne seg i igjen når man setter seg ned og leser innholdet i denne strategien. Å være en næringsvennlig kommune tilsier at vi skal bestrebe og etterleve det vi har vedtatt. Samtidig er det mange hensyn man må ta, og ingen kan overse eller bryte lover og regler. Men arbeidet med å lykkes som næringsvennlig kommune krever at vi gjør oss forståelige, sørge for innsikt, samt evne å se «saker» fra bedriftene og etablerernes ståsted. Dette gjelder både større og mindre utfordringer.

Februar 2024; Dag Arnesen, næringsrådgiver i Østre Toten kommune.

Næringsstrategi for Østre Toten kommune

STRATEGIHUSET I ØSTRE TOTEN

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *