Hvordan skape goodwill

Vestre Toten kommune har nettopp godkjent planen til Raufoss Fotball. De får kjøpt ei tomt som skal bebygges med et trettitalls boliger. Verdien er 6 mill, og klubben får kjøpt den for 1 mill.
Kreativt initiativ som styrker klubbens økonomi, samtidig som det er med å bidrar til å løse det store boligbehovet fremover.
Jeg personlig støtter initiativ som gir vinn vinn for flere parter. Bedre å gi Raufoss Fotball 5 mill på denne måten, enn bare å overføre til konto som ofte er «vanlig».
Dette fordrer dog at man klarer å skape en goodwill i nærområde, der andre lag og foreninger i kommunen fort kan føle på forskjellsbehandlingen.
For det kan ikke være sånn at det offentlige alene skal sørge for de store midlene en toppklubb trenger. Ja, kommunen skal være en tilrettelegger og bidragsyter. Men i fremtiden bør modellen endres, for at toppfotball skal kunne stå mer på egne ben, og sørge for at hele regionen støtter oppunder og går på kamp, helst i eliteserien:-)
I disse KI tider gjorde jeg en øvelse rundt dette med lojalitet og samarbeid. Resultatet er ganske så selvfølgelig, men uansett en interessant øvelse å teste.
Spørsmål til Chat GPT:
«Skape lojalitet og samarbeid i distriktet rundt en toppklubb».
Skape lojalitet og samarbeid i distriktet rundt en toppklubb er en viktig prosess som involverer flere trinn og strategier:
1. **Kommunikasjon og åpenhet:** Klubben bør kommunisere tydelig med lokalsamfunnet om sine planer, ambisjoner og aktiviteter. Åpenhet bidrar til tillit og engasjement.
2. **Involvering av lokalsamfunnet:** Arranger arrangementer, åpne treninger, og andre aktiviteter som involverer lokalsamfunnet. Dette kan skape en følelse av fellesskap og tilhørighet til klubben.
3. **Samarbeid med lokale bedrifter og organisasjoner:** Samarbeid med lokale bedrifter og organisasjoner kan være gjensidig gunstig. Det kan innebære sponsoravtaler, samarbeidsprosjekter eller støtte til lokale initiativer.
4. **Utvikling av ungdomsprogrammer:** Å investere i ungdomsfotball og andre idrettsaktiviteter bidrar til å bygge et sterkt fundament for klubben i lokalsamfunnet. Dette kan inkludere treningsleirer, fotballskoler og utdanningsprogrammer.
5. **Aktiv deltakelse i samfunnsprosjekter:** Klubben kan være en aktiv deltaker i lokale samfunnsprosjekter og veldedighetsarrangementer. Dette viser engasjement og omsorg for lokalsamfunnet.
Gjennom disse tiltakene kan klubben bygge lojalitet og samarbeid i distriktet, og skape en sterk tilknytning mellom klubben, dens supportere og lokalsamfunnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *