Om Jordbruk i Østre Toten, og norsk selvforsyning

I Østre Toten har landbruket en spesielt sterk posisjon, og kan skilte med hele 61% av grønnsakarealet i Innlandet. Dette gjør Østre Toten kommune til Norges største innen grønnsaker på friland, med ca. 13 % av Norges totale grønnsaks-areal.

KS har god info og fakta om alle kommuner pr. 2023. SSB ser ut til å ha tall fra 2022

BILDER fra Østre Toten, må evnt. Krediteres.

Østre Toten er Innlandets nest største jordbrukskommune, og har en veldig stor del av fylkets totale jordbruksareal. Videre er det mange arbeidsplasser i tilknyttede næringer, dette gjelder for eksempel pakkerier (grønt, potet, egg), flere landbruksverksteder og maskinleverandører og transportnæringen. I tillegg er Østre Toten vertskommune for NIBIO Apelsvoll, og huser landbruksskolen Valle videregående.

Landbruket er svært viktig for Østre Toten, både som arbeidsplass og som forvalter av kultur- og landskapsverdier. Målet i norsk landbrukspolitikk er å øke matproduksjonen for på den måten opprettholde selvforsyningsgraden. For å nå dette målet må kommuner som har en sterk landbrukssektor bidra.

Fakta: Kun 3,5% av Norges areal er jordbruksareal (Innlandet: 4,3%), og det er svært kritisk å ta være på dette, og øke andelen i fremtiden. Hvorfor; jo, Norge har en selvforsyningsgrad på kun 36%, og dette er svært lavt når det gjelder å være rustet for fremtidens matforsyningsbehov. Til sammenligning har Tyskland godt over 90% selvforsyningsgrad. Dette viser hvor viktig landbruket vårt er, og det er ifølge fagfolk direkte uklokt å basere fremtidens mattilgang på å kjøpe varene utenfra. Selvforsyningsgraden må opp, og derfor har de største landbrukskommunene som Østre Toten, en sentral rolle i utviklingen av egen matproduksjon.

https://www.ssb.no/kommuneareal/ostre-toten

Norges Bondelag_Innlandet

NIBIO rapport fra 2022

Interessant blogg å følge; Norstad

Det er mange enkeltbedrifter av betydning innen landbruk i Østre Toten;

Toten Løpakkeri, Nordås Gårdskjøtt, Toten egg, KiMs, Toten kålrotpakkeri, Vang Gård, Toten utegris (julepost:-), Kjelstad og Holmen Chrisp for å nevne noen.

   Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.   Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *