Hvor gikk pengene?

NAV v/ statistikksjef Ulf Andersen,

NAV utbetalt 10,6 milliarder kroner til totalt 105 000 personer bosatt i utlandet i 2023.

Blant utbetalingene til utlandet er alderspensjon den klart største ytelsen med 61 200 mottakere og 6,2 milliarder kroner utbetalt.

Deretter følger uføretrygd (2 milliarder kr) og sykepenger (930 millioner kr). Det ble utbetalt 253 millioner kroner i dagpenger til personer bosatt i utlandet i fjor.

Utbetalingene til personer bosatt i utlandet utgjør mindre enn 2 prosent av NAVs samlede utbetalinger, og mer enn 8 av 10 kroner gikk til personer bosatt i Europa (84 %).

Sverige har både flest mottakere (32 400) og høyest utbetalingsbeløp med 3,3 milliarder kroner i løpet av 2023. Deretter følger Polen med 1,3 milliarder kroner og Danmark med 946 millioner kroner.

Det er stor forskjell på hvilke land som mottar mest av de ulike ytelsene. Sverige, Danmark og Spania er landene som mottar mest alderspensjon og uføretrygd. Når det gjelder kontantstøtte, barnetrygd, sykepenger og dagpenger er Polen, Litauen og Sverige største mottakerland.

Norske statsborgere bosatt i utlandet fikk utbetalt 5,3 milliarder kroner i fjor, noe som utgjør 49 prosent av de samlede utbetalingene til utlandet.

7 av 10 mottakerne bosatt i utlandet hadde utenlandsk statsborgerskap. Disse mottok 51 prosent av de totale utbetalingene til utlandet, totalt 5,4 milliarder. 2,8 milliarder av dette var utbetalinger til alderspensjon til utenlandske statsborgere som har opparbeidet seg pensjonsrettigheter i Norge gjennom tidligere arbeid i landet.

Husk også at andre lands trygdemyndigheter utbetaler trygd og pensjoner til personer som er bosatt i Norge, f.eks. en alderspensjon etter at vedkommende har jobbet i utlandet.

USA har for eksempel utbetalt til sammen 142,4 millioner kroner til 3 554 personer bosatt i Norge i løpet av 2023.

En siste faktaopplysning: NAV utbetalte penger til bosatte i 181 forskjellige land inkludert Norge!

Dermed er NAV nesten like «verdensomfattende» som FN (som har 193 medlemsland)…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *