Sektor for samfunnsutvikling i Østre Toten kommune

Sektoren består av fem enheter, som har ansvaret for folkehelse, boligpolitikk, næringsutvikling, samferdsel, klima og miljø, samfunnssikkerhet og beredskap. Samfunnsutvikling, planarbeid, tekniske tjenester, byggesaksbehandling, kultur, brann og beredskapsarbeid, næring og tverrfaglige og tverretatlige prosjekter er noe av det sektoren jobber med. I 2023 ble navnet på sektoren endret til “samfunn og strategi”.

Ledergruppa består av enhetsledere for plan og næring, kultur, brann, vann og avløp og bygg og eiendom. I tillegg har kommunen en næringsrådgiver, som rapporterer direkte til kommunalsjef.

Flere detaljer fra årsrapport.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *