Sektor for samfunnsutvikling i Østre Toten kommune

Overordnet beskrivelse av dagens virksomhet Sektoren består av fem enheter, som har ansvaret for folkehelse, boligpolitikk, næringsutvikling, samferdsel, klima og miljø, samfunnssikkerhet og beredskap. Samfunnsutvikling, planarbeid, tekniske tjenester, byggesaksbehandling, kultur, brann og beredskapsarbeid, næring og tverrfaglige og tverretatlige prosjekter er […]

Nytt album🎼

Bon Jovi… Har spurt meg selv; hvorfor har ikke dette verdensbandet på årevis kommet med nytt album? For Jon Bon Jovi & Co er jo ikke så hunngamle som andre kolleger i bransjen, og som fortsatt holder koken. Men nå […]

Fjernsamlings TV

Jeg benyttet KI:) Integrering av Microsoft Teams i en sportskanal for å se fotballkamper sammen kan være en flott måte å kombinere kommunikasjon og underholdning på. Mens jeg ikke har spesifikke detaljer om en eksisterende integrasjon, kan du opprette en […]

Gent’s og Arvingarna

Vi er 18 kamerater fra Kongsvinger som har hengt sammen i tykt og tynt siden barndommen. Nå er en ny tradisjon satt, med en årlig sammenkomst der våre etterkommere også er med. 8/6-24 hadde vi samling på Kongsvinger. Fantastisk gjeng, […]

Full økonomialarm – styrer mot underskudd

Denne gangen er det ikke bare et varsel om dårlig kommuneøkonomi. Nå går alarmen også i Østre Toten. – Jeg må si jeg er bekymret over retningen på dette. Enten må vi forholde oss til de økonomiske rammene, eller styre […]

Hauser vi opp egne spillere?

Her følger en interessant artikkel av en som er vant til å ha klare meninger om norsk fotball, og gjerne provoserer litt. Men her har den rutinerte Livrød nok en del rett i sine meninger om ståa i norsk fotball. […]

Godt sagt

«Når noen sier at kulturen sitter i veggene, så tror jeg ikke på det. Jeg tror kulturen sitter i menneskene, og hvert menneske er avgjørende for den kulturen.» Altfor ofte konkluderer vi ut ifra det vi ser, uten å prøve […]