Gent’s Club

Stiftet i 1988. Opprinnelig 20 medlemmer.

Gutteklubben er basert på et livslangt vennskap mellom Kongsvingergutter med forskjellige bakgrunn. Jeg vil si at dette er en unik gjeng, som baserer sitt vennskap på respekt, og veldig mye moro!

Logo til Gent’s Club. Laget av Nina Roland
Elvevandring Marbella 2022, Gjermund, Terje (fotograf), Erik, Vidar, Pål, Tore og Dag