Gjøvikregionen International School GIS

Som styreleder er jeg privilegert å få innblikk i barn og unge sin utvikling i et internasjonalt og spennende læringsmiljø.

GIS har vokst helt siden starten i 2015, og vi er pt. nærmere 200 elever fra 1-10 trinn.

GIS Board

Gjøvikregionen International School was founded to serve the needs of families in the Gjøvik region. The school is governed by a board consisting of representatives of the organizations that contributed to the establishment of the school. The school board meets several times a year and is responsible for the overall running of the school. All board members are active or retired leaders in their field locally and/or internationally.

Currently, the board has seven members:

Dag Arnesen – Chair

Lise Tollefsrud – Member

Anne Grethe Syversen – Member

Idun Fridtun – Member

Bjørnar Hellerud – Parent representative

Matthew Peacock – Staff representative

Eric Toohey – Substitute member