Innlandet

Har fylkeskommunen noen funksjon? Ja mener jeg, men å splitte Innlandet og gå tilbake til Hedmerk og Oppland nå som den nye organisasjonen begynner å sette seg, er en direkte fornærmelse ovenfor oss skattebetalere.

Det er brukt nok penger oppgjennom på byråkrati og tungrodde systemer. Vi trenger å effektivisere, og det gjør vi ved å samle ressurser. Samme gjelder alle småkommunene der ute, som lett kunne fjernet grenser og gått sammen for en mer effektiv og kompetanseutviklende hverdag for ansatte og innbygger.

Derfor støtter jeg et sterkt Innlandet som ivaretar by og bygd, og satser på utdanning og næringsliv.

Fin ny side er etablert i 2022. Her finner man fakta og god statistikk om vårt fylke INNLANDET.

Klikk på bilde