Om «Bare muligheter»

Bare muligheter er et utrykk som har fulgt meg i alle år. Det har på en måte formet meg som person, og forhåpentligvis gitt en positiv identitet ovenfor meg selv og mot mine omgivelser.

Prinsippet om å se muligheter og ikke problemer hjelper på i motivasjonen som livet krever. Man måles og settes på prøve fra krybbe til død, og hvorfor da ikke se mulighetene og det posistive i en selv og andre.

Ellers så er dagarnesen.no (baremuligheter) en slags åpen dagbok for meg og mitt liv. Alt som står her skal tåle dagens lys, eller kunne stått på «første siden på VG», som en fin regel.

Og den dagen jeg går bort, så ber jeg mine nærmeste om å fortsette å betale abb. så siden kan fortsette å leve… takk!:-)

Fint motto:

«Dø ung, så sent som mulig»