Om «Bare muligheter»

Bare muligheter er et utrykk som har fulgt meg i alle år. Det har på en måte formet meg som person, og forhåpentligvis gitt en positiv identitet ovenfor meg selv og mot mine omgivelser.

Prinsippet om å se muligheter og ikke problemer hjelper på i motivasjonen som livet krever. Man måles og settes på prøve fra krybbe til død, og hvorfor da ikke se mulighetene og det positive i en selv og andre.

Ellers så er dagarnesen.no (bare muligheter) en slags åpen dagbok for meg og mitt liv. Alt som står her skal tåle dagens lys, eller kunne stått på «første siden på VG», som en fin regel.

Motto:

«Dø ung, så sent som mulig»

NB! Og når jeg forlater denne jord, så ber jeg mine nærmeste om å fortsette å betale abb. så siden kan fortsette å leve… takk!:-)

Årlig betaling:

For betaling med nettbank, bruk følgende info:

  Beløp:        488,00
  Til konto:    60940554724
  KID-nummer:   045055746
  Forfallsdato: 15.01.2025…osv.